سال جهش تولید
X
   
 
    • هدر یاد داشت ها و مقالات

    • بررسی اقتصاد اورانیوم (قسمت دوم)
      تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۴/۲۵

      سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اکتشاف اورانیوم با قیمت آن در طول زمان ارتباط تنگاتنگی داشته، به‌گونه‌ای که با افزایش قیمت اورانیوم میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اکتشافی نیز افزایش و با کاهش قیمت اورانیوم نیز میزان سرمایه‌گذاری کاهش داشته است