سال جهش تولید
X
   
 
    • هدر یاد داشت ها و مقالات

    • اقـتـصـاد ذخـایـر کـرومـیـت (قسمت دوم و پایانی)
      تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۳/۲۷

      قیمت کرومیت در جهان در طی سال‌های اخیر دارای نوسان بوده است و پایین‌‌ترین حد آن در سال 1999 است و با میزان تولید، عرضه و تقاضای آن دارای نسبت مستقیم است و با کاهش قیمت‌ها تا سال 1999 و 2000، کشورهای عمده تولید‌کننده‌ برای افزایش مجدد قیمت این ماده معدنی، مجبور به کاهش تولیدات خود شده و باعث افزایش مجدد قیمت کروم در سال 2001 شده که آمار دقیق مربوط به قیمت‌های جهانی در پیوست ذکر شده است.