سال جهش تولید
X
   
 
  • هدر یاد داشت ها و مقالات

  • ویژگی‌های زمین‌شناسی، دگرسانی و کانه‌زایی کانسار مس تخت‌گنبد، شمال‌شرق سیرجان
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۲۰

   مطلبی که در ادامه می‌خوانید از سلسله مقالاتی است که در اولین کنگره جهانی مس در تهران ارایه شد. نظر به اهمیت این مطلب، مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
   کانسار مس تخت‌گنبد در شمال‌شرق سیرجان و در حاشیه قسمت مرکزی کمان ماگمایی سنوزوئیک کرمان قرار دارد. در چند سال اخیر، اکتشافات تفصیلی روی این کانسار صورت گرفته و برای بهره‌برداری آماده شده است.