سال جهش تولید
X
   
 
    • هدر یاد داشت ها و مقالات

    • ذخیره چندفلزی چاه‌مسی: توزیع فلزات پایه و گرانبها و شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل
      تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۱۳

      ذخیره رگه‌ای فلزات پایه و گرانبهای چاه‌مسی در 2 کیلومتری جنوب‌غرب کانسار مس پورفیری میدوک در استان کرمان واقع شده است. این ذخیره از 4 رگه اصلی با روند عمومی NNW-SSE و چند رگه فرعی تشکیل شده است. ذخیره چاه مسی به‌طور عمده شامل رگه‌های کوارتز حاوی پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت، گالن و به‌طور فرعی تتراهدریت ـ تتانتیت است. علاوه بر کوارتز، مقداری کربنات و کمی باریت نیز به عنوان باطله وجود دارد. سنگ‌های درون‌گیر، مجموعه‌ای از سنگ‌های آتشفیانی و آذرآواری ائوسن با ترکیب آندزیت تا بازالت است.