سال جهش تولید
X
   
 
    • هدر یاد داشت ها و مقالات

    • بررسی عوامل موثر بر مشکل پاشنه در انفجار پله‌های معادن روباز ـ مطالعه موردی (معدن شماره یک سنگ‌آهن گل‌گهر) (قسمت دوم و پایانی)
      تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۸/۲۱

      سنگ پای پله نسبت به سایر نواحی توده سنگ مورد انفجار، بیشترین محدودیت و کمترین دسترسی به سطح آزاد دارد. طبق تئوری انعکاس موج انفجار، بدیهی است که با افزایش تعداد و مساحت سطح آزاد، نتایج انفجار بهتر و مشکل پاشنه کاهش می‌یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در معدن گل‌گهر با کاهش سطح آزاد یا افزایش درجه محدودیت توده سنگ مورد انفجار، مشکل پاشنه شدیدتر می‌شود