سال جهش تولید
X
   
 
    • هدر یاد داشت ها و مقالات

    • توسعه فرآیند مدل یکپارچه معادن و بهینه‌سازی‌ و بالانس جرم و انرژی کوره گندله‌سازی‌ LKAB سوئد (قسمت اول)
      تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۷/۱۲

      این مقاله یک قسمت از پروژه‌ای است که هدف آن توسعه یک مدل فرآیند یکپارچه برای یک شرکت سنگ معدن آهن سوئدی LKAB در Malmberget است. در این محدوده دو کارخانه گندله‌سازی‌ وجود دارد که به ترتیب در سال‌های 1973 و 2006 ساخته شده‌اند. هر دو کارخانه گندله‌سازی‌ با سیستم Travelling Grate کار می‌کنند که بیشترین انرژی را در واحدهای فرآیندی مصرف می‌کنند. اساسا یک کوره زنجیری(Travelling Grate) شامل سه بخش مختلف است که عبارت است از: خشک کردن، پخت و خنک‌سازی‌ که هدف این مناطق بهبود سنگ معدن آهن خام به محصول نهایی گندله سنگ معدن آهن است. در نخستین گام از این پروژه، جریان‌های انرژی و جرم در داخل کوره زنجیری آنالیز می‌شوند. نتیجه این آنالیز به عنوان یک پایه نسبت به تعادل انرژی و جرم، مصرف انرژی و تاثیرهای محیطی برای تمام زنجیره تولید در Malmberget بهینه‌سازی‌ و تعمیم داده خواهد شد.