سال جهش تولید
X
   
 
  • هدر یاد داشت ها و مقالات

  • طبقه‌‌بندی خطرات در معادن روباز
   نویسنده: مجتبی اسمعیل بیگی
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۶
   چکیده
   رشد صنایع و جمعیت، هر روز بیشتر از گذشته موجب افزایش پتانسیل خطر و خسارات جانی و مالی می‌‌شود. از یک ‌طرف، نقص قوانین ایمنی و اجرا نشدن کامل آن‌‌ها و از طرف دیگر عدم نظارت و کنترل مناسب و مهم‌‌تر از همه، لحاظ نکردن ملاحظات ایمنی در طراحی فرآیندها و خطای انسانی عوامل اصلی در وقوع حوادث مختلف و گاه جبران‌ناپذیری در صنایع بوده‌‌اند. از طرف دیگر، رقابت شدید صنایع، جایی برای ریسک باقی نمی‌‌گذارد. جمیع عوامل بالا به‌ اضافه اهمیت ایمنی و سلامت انسان موجب شده تا ایمنی در کلیه مراحل طراحی، ساخت و عملیات، عاملی تعیین‌کننده شناخته شود. بدین منظور، روش‌‌هایی برای تحلیل مخاطرات ابداع ‌شده که بتواند پتانسیل وقوع خطر را قبل از شروع عملیات شناسایی کرده و در صورت وقوع، شدت پیامدهای آن را کاهش دهد.

   معدن‌‌کاری به دلیل ویژگی‌‌های خاص خود جزء مخاطره‌‌ آمیزترین صنایع محسوب می‌‌شود، ازاین‌رو مدیریت ریسک‌‌ در این صنعت از اهمیت دو چندانی برخوردار است. شناسایی عوامل ریسک‌‌زا و آگاهی از میزان و نوع تأثیرات و رتبه‌‌بندی درست آن‌ها گامی اساسی در ارزیابی صحیح و پاسخ‌‌دهی به‌موقع به این ریسک‌ها شده و در نتیجه موجب کاهش زیان این رویدادها خواهد شد.

   لینک مقاله