سال جهش تولید
X
   
 
  • هدر یاد داشت ها و مقالات

  • بر اساس میزان تولید سالانه‌ 10 غول زغالی جهان معرفی شدند
   چکیده
   10 کشور برتر در تولید زغال‌سنگ، حدود 90 درصد زغال‌سنگ جهان را تولید می‌کنند که چین در صدر آنها قرار دارد. تکنولوژی 10 کشور بزرگ تولیدکننده زغال‌سنگ را بر مبنای تولید سالانه آنها رده‌بندی کرد که به شرح زیر هستند:

    چین
   چین بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده زغال‌سنگ در ۳ دهه گذشته بوده است. این کشور حدود ۶/۳میلیارد تن زغال‌سنگ در سال ۲۰۱۲ تولید کرد که بیش از ۴۷ درصد از کل تولید جهانی زغال‌سنگ بود. این کشور همچنین غول مصرف‌کننده زغال‌سنگ است که بیش از نیمی از مصرف جهانی در سال ۲۰۱۲ را به خود اختصاص داد و همچنین با واردات ۲۸۹ میلیون تن زغال‌سنگ، بزرگ‌ترین واردکننده زغال‌سنگ در جهان شناخته شد. چین صاحب سومین ذخایر بزرگ زغال‌سنگ در جهان است که میزان آن تا دسامبر سال ۲۰۱۲، ۵/۱۱۴میلیارد تن برآورد شد.

   آمریکا
   آمریکا دومین کشور تولیدکننده بزرگ زغال‌سنگ در جهان است که ۹۲۲ میلیون تن زغال‌سنگ در سال ۲۰۱۲ تولید کرد که برابر با بیش از ۱۳ درصد از تولیدات جهانی بوده است. این کشور همچنین دومین مصرف‌کننده بزرگ زغال‌سنگ در جهان است که ۱۱ درصد از کل زغال‌سنگ جهان را در سال ۲۰۱۲ مصرف کرد و حدود ۳۷ درصد از برق این کشور در آن سال با استفاده از زغال‌سنگ تولید شد.

   هند
   هند در سال ۲۰۱۲ تقریبا ۶۰۵ میلیون تن زغال‌سنگ تولید کرد و سومین تولیدکننده بزرگ زغال‌سنگ در جهان شد. این کشور همچنین با داشتن ۸ درصد از کل مصرف جهانی در سال ۲۰۱۲، سومین مصرف‌کننده بزرگ زغال‌سنگ در جهان شناخته شد. هند ۱۶۰ میلیون تن زغال‌سنگ در سال ۲۰۱۲ وارد کرد و سومین واردکننده بزرگ پس از چین و ژاپن شد. حدود۶۸ درصد از برق هند با استفاده از زغال‌سنگ تولید می‌شود. ذخایر ثابت شده زغال‌سنگ هند ۶/۶۰میلیارد تن تا سال ۲۰۱۳ برآورد شد.

   استرالیا
   استرالیا ۴۱۳ میلیون تن زغال‌سنگ در سال ۲۰۱۲ تولید کرد و در رتبه چهارمین تولیدکننده بزرگ جهان قرار گرفت. این کشور تقریبا ۹۰ درصد از زغال‌سنگ تولید شده را صادر می‌کند و دومین صادرکننده بزرگ جهان پس از اندونزی
   است. استرالیا ۳۸۳ میلیون تن زغال‌سنگ در سال ۲۰۱۲ صادر کرد و ۴/۷۶میلیارد تن ذخایر ثابت شده زغال‌سنگ داشت که در رتبه چهارم در جهان قرار گرفت. بیشتر از ۱۰۰ معدن زغال‌سنگ در این کشور با مالکیت خصوصی اداره می‌شوند و حدود ۷۴ درصد از تولید زغال‌سنگ مربوط به فعالیت‌های معدنی روباز است.

   اندونزی
   اندونزی ۳۸۶ میلیون تن زغال‌سنگ در سال ۲۰۱۲ تولید کرد و در رتبه پنجمین کشور تولیدکننده بزرگ زغال‌سنگ در جهان قرار گرفت. اندونزی در سال ۲۰۱۱ از استرالیا به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده زغال‌سنگ پیشی گرفت و ۳۰۹ میلیون تن زغال‌سنگ در سال ۲۰۱۲ صادر کرد. اندونزی از زغال‌سنگ برای تولید تقریبا ۴۴ درصد از برقش استفاده می‌کند. این کشور تا دسامبر سال ۲۰۱۲، ۵/۵میلیارد تن ذخایر ثابت شده زغال‌سنگ داشت که بیشتر در سوماترا، کالیمانتان شرقی و کالیمانتان جنوبی قرار داشتند.

   روسیه
   روسیه ۸/۳۵۴میلیون تن زغال‌سنگ در سال ۲۰۱۲ تولید کرد و ششمین کشور تولیدکننده بزرگ جهان شد. زغال‌سنگ حرارتی ۸۰ درصد از کل تولید زغال‌سنگ و زغال‌سنگ کک‌شو ۲۰ درصد باقیمانده تولید این کشور به حساب می‌آید. روسیه پنجمین مصرف‌کننده بزرگ زغال‌سنگ جهان است و ۱۳۴ میلیون تن زغال‌سنگ در سال ۲۰۱۲ تولید کرد که این کشور را سومین صادرکننده بزرگ زغال‌سنگ ساخت.

   آفریقای جنوبی
   تولید ۲۸۰ میلیون تن زغال‌سنگ در سال ۲۰۱۲، آفریقای جنوبی را هفتمین کشور تولیدکننده بزرگ جهان ساخت. این کشور همچنین ششمین صادرکننده بزرگ زغال‌سنگ در جهان است که ۷۴ میلیون تن زغال‌سنگ در سال ۲۰۱۲ صادر کرد. صادرات زغال‌سنگ آفریقای جنوبی عمدتا به چین، هند و اروپا انجام می‌گیرد. به گزارش ماین نیوز، این کشور آفریقایی برای تولید بیش از ۹۰ درصد برق به زغال‌سنگ متکی است. ذخایر ثابت شده زغال‌سنگ آفریقای جنوبی به ۱۵/۳۰ میلیارد تن تا دسامبر سال ۲۰۱۲ رسید.

   آلمان
   آلمان هشتمین کشور تولیدکننده بزرگ زغال‌سنگ جهان است که ۲/۱۹۶میلیون تن زغال‌سنگ در سال ۲۰۱۲ تولید کرد. تولید زغال‌سنگ قهوه‌ای این کشور بیش از ۱۸۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۲ برآورد شد که آلمان را بزرگ‌ترین تولیدکننده زغال‌سنگ قهوه‌ای در جهان ساخت. مصرف زغال‌سنگ آلمان از تولید زغال‌سنگ این کشور فراتر بوده که واردات ۴۵ میلیون تن زغال‌سنگ در سال ۲۰۱۲ را به دنبال داشت و این کشور را ششمین واردکننده بزرگ زغال‌سنگ جهان ساخت. حدود ۴۳ درصد از برق آلمان با استفاده از زغال‌سنگ تولید می‌شود.

   لهستان
   لهستان ۱/۱۴۴میلیون تن زغال‌سنگ در سال ۲۰۱۲ تولید کرد و نهمین کشور تولیدکننده بزرگ زغال‌سنگ در جهان و بزرگ‌ترین تولیدکننده زغال‌سنگ در اروپا پس از آلمان شد. لهستان تقریبا تمام زغال‌سنگی که تولید می‌کند را به مصرف می‌رساند و هشتمین مصرف‌کننده بزرگ جهان است. بیش از ۸۵ درصد از برق لهستان با استفاده از زغال‌سنگ تولید می‌شود. این کشور ۷/۵میلیارد تن ذخایر ثابت شده زغال‌سنگ تا پایان سال ۲۰۱۲ داشت.

   قزاقستان
   قزاقستان با تولید ۶/۱۱۶میلیون تن زغال‌سنگ در سال ۲۰۱۲، دهمین کشور تولیدکننده بزرگ جهان است. این کشور دوازهمین کشور مصرف‌کننده بزرگ زغال‌سنگ در همان سال بود و حدود ۸۵ درصد از کل برق این کشور با استفاده از زغال‌سنگ تولید می‌شود. قزاقستان هشتمین ذخایر ثابت شده بزرگ زغال‌سنگ جهان را دارد که ۶/۳۳میلیارد تن تا دسامبر سال ۲۰۱۲ برآورد شد. این کشور بیش از ۴۰۰ میلیارد تن ذخیره زغال سنگ دارد که بیشتر آنها در ۳ استان این کشور قرار دارند.