سال جهش تولید
X
   
 
  • هدر یاد داشت ها و مقالات

  • ایران در رتبه چهاردهم
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳
   چکیده
   گروه بین المللی مطالعات مس (ICSG) به عنوان یک سازمان مستقل میان دولتی در 23 ژوئیه 1992 تاسیس شد. بحث تشکیل این سازمان زمان پیش آمد که سازمان ملل بین سال های 1986 و 1987 نشست هایی تخصصی برای حل و بررسی یک موضوع تشکیل داد. قرار شد چنین سازمانی شکل بگیرد تا به بررسی وضعیت مس در جهان بپردازد و مرجعی برای بحث در این باره باشد. گروه بین المللی مطالعات مس به افزایش شفافیت بازار مسکمک می کند. به عبارتی گروه بین المللی مطالعات مس شبیه همان جام جهان نمایی است که بازار مس را در خویش به نمایش می گذارد تا بستری باشد برای ارتقای همکاری ها و بحث های مرتبط با موضوع مس در دنیا.
   منبع اصلی مقاله: گزارش 2013 گرو ه بین المللی مطالعات مس
   مترجم: پویا صدر
    فایل ضمیمه