سال جهش تولید
X
   
 
  • هدر یاد داشت ها و مقالات

  • طرح جامع فولاد از تدوین تا اجرا
   نویسنده: بهرام مسعودی مدیر روابط عمومی شرکت ملی فولاد ایران
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
   چکیده
   تهیه و تدوین طرح جامع فولاد همانند هر تحقیقی نیازمند رعایت اصول و روش تحقیقات علمی است . گر چه هیچ طرح جامعی را نمی توان یافت که قابل تعمیم بوده وبتوان از آن در کشور یا حوزه دیگر کپی برداری و استفاده کرد ولی مطالعه طرحهای جامع سایر کشورها در بهینه شدن تدوین یک طرح جامع بسیار موثر بوده و از ضروریات هر تحقیقی می باشد . دراین نوشتار ابتدا به اختصار به مطالعه صورت گرفته در روند تدوین ، تصویب و اجرا و نظارت طرح جامع چند کشور در حال توسعه اشاره خواهد شد سپس بر همین اساس به طرح جامع فولاد ایران پرداخته خواهد شد.

   بررسی طرح های جامع فولاد تعدادی از کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که تدوین طرح های جامع از قالب و ساختار خاصی شامل چشم انداز ، اهداف ، تحلیل موقعیت ، خط مشی و سیاست ها و طرح عمل یا مکانیسم عمل پیروی می کند. تهیه یک خلاصه اجرایی طرح جامع نیز از موارد مهمی است که درتمام طرحهای جامع مشاهده می شود .

   روند تدوین واجرای طرح های جامع را می توان به سه مرحله کلی تقسیم کرد.
   1- مراحل جمع آوری اطلاعات و تدوین طرح جامع فولاد
   2- مراحل تصویب و ابلاغ
   3- مراحل اجرای طرح جامع و نظارت بر آن
   در مرحله جمع آوری اطلاعات و تدوین طرح جامع فولاد همانطوری که گفته شدبه مانند همه کارهای پژوهشی رعایت اصول و روش تحقیق ضروری است
   .بعضی از ویژگی های مهم طرح جامع فولاد را بشرح زیر میتوان خلاصه کرد.
   • طرح جامع فولاد باید حاوی عناصر کلیدی و بدون اطلاعات زاید باشد تا طرح قابل اتکا و قابل قبول و عمیقا" دارای تمرکز بر بحث اصلی باشد
   • اهداف بلند مدت و کوتاه مدت باید بلند پروازانه ولی واقعی باشند . این اهداف باید طوری تعریف شوند که با تلاشهای جدی بخش خصوصی و دولتی قابل دست یابی باشند . اهدافی که تلاشی را لازم ندارند یا قابل دسترسی نباشند بی معنی بوده از کیفیت و اعتبار طرح خواهند کاست .
   • ارتباط و پیوند منطقی بین موضوعات باید ملاک جمع آوری اطلاعات باشد . تمام متون ، داده ها ، آمارها و ارقام باید بهم مرتبط و در جهت حمایت از بحث و موضوع اصلی باشند.
   • انعطاف پذیری و قابلیت انطباق از ویژگی های مهم یک طرح بلند مدت است . در دنیای امروز تغییرات و تحولات با سرعت بسیار زیادی رخ می دهند. باتوجه به اینکه طرح های جامع یک دوره 10 یا 20 ساله را شامل می شوند ضروری است سیاست ها و خط مشی ها متناسب با تغییرات محیطی تغییر کنند.
   • تمام عوامل ذیربط باید در جریان امور از طراحی ، تدوین و اجرا طرح جامع قرار گیرند .
   • قابلیت اجرایی داشتن از ویژگی ها مهم هر طرحی است . یک طرح جامع هر چند که بسیار خوب تدوین و نگارش شده باشد تا زمانیکه به اجرا در نیاید صفحات کاغذی سیاه شده ای بیش نخواهد بود.
   پس تمام تلاش ها و ابزارها باید بکار گرفته شوند تا اطمینان حاصل شود آنچه در طرح جامع آمده است به اجرا در خواهد آمد.
   مرحله تصویب و ابلاغ
   مرحله تصویب و ابلاغ نیز از جمله مراحل مهم است ونقش مهمی در حسن اجرای طرح جامع دارد . این مرحله در بعضی از کشورهای مورد مطالعه بنا به پیشنهاد وزیر صنعت ( یا صنعت وتجارت ) و تصویب بالاترین مقام اجرایی ، رئیس جمهور یا نخست وزیر صورت می گیرد . این سند پس از تصویب به وزارتخانه ها و سازمان های مسئول و دخیل در اجرای طرح جامع فولاد شامل وزارت صنعت وتجارت بعنوا ن محور اصلی و وزارت سرمایه گذاری و برنامه ریزی ، وزارت مالی ( فایناس )، وزارت حمل و نقل ، وزارت علوم و تکنولوژی ، وزارت منابع طبیعی و محیط زیست وکمیته های مردمی و فرمانداری و استانداری ، انجمن آهن و فولاد ، روسای نمایندگی های وابسته به دولت و... که وظائف اجرا یا همکاری در اجرای طرح جامع فولاد را بعهده دارند ابلاغ می شود.


   مرحله اجرای طرح جامع فولاد ونظارت بر آن
   کیفیت و چگونگی تدوین طرح جامع و جایگاه تصویب کننده و دستگاه نظارت همه در اجرای طرح جامع اثر گذار بوده و نقش اصلی را در اجرای صحیح طرح ایفا خواهند کرد .
   درکشورهای مورد بررسی بمنظور حسن اجرای طرح جامع فولاد یک کمیته عالی تشکیل و ماهانه گزارشی از وضعیت اجرای طرح جامع به بالاترین مقام اجرایی کشور ارائه می شود.
   یکی از ابزارهای مهمی که در مرحله تدوین مد نظر قرار می گیرد و به نظارت کمک می کند تهیه ماتریس طرح عمل یا ماتریس مکانیسم عمل است که امکان نظارت و پایش ویژه را فراهم می کند. ماتریس طرح عمل ، عبارت از جدولی است که مشخصه های عملیات اجرایی را به تفضیل بیان می کند این ماتریس ممکن است بخشی از متن اصلی طرح جامع باشد یا بصورت مجزا آورده شود . همچنین بودجه و سازمانی بعنوان مسئول پایش ونظارت و ایجاد توازن در زنجیره فولاد تعیین می شود .
   رعایت موارد گفته شده اجرای طرح جامع راتسهیل می کند..
   شکست در اجرای طرح جامع
   مواردی که زمینه شکست اجرای طرح جامع فولاد را فراهم می کنند بشرح ذیل می توان خلاصه کرد .
   طرح های جامعی که :
   • غیر واقعی و غیر قابل دسترسی باشند.
   • توسط طرح ها و برنامه های اجرایی حمایت نشوند.
   • از سوی مقامات بالا تحمیل شوند یا کسانی که مسئولیت تهیه آن را دارند در اجرا دخیل نباشند و یا حمایت لازم از آنان بعمل نیاید.
   • زمانیکه حامیان اصلی طرحهای جامع سازمان را ترک کنند ( در این خصوص در کشورما به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور می توان اشاره کرد که در سال 82 تدوین ولی با تغییر دولت اجرای آن متوقف شد)
   • زمانیکه خط مشی ها وسیاست ها نتوانند با تغییرات محیطی انطباق داده شوند.
   • زمانیکه یک فرآیند مدیریتی ضعیف موجب فلج شدن برنامه ها و تاخیرهای غیر ضروری در عمل شود و...
   باتوجه به مطالب فوق الذکر به اختصار به طرح جامع فولاد ایران که در سال 1393 زیر نظر شرکت ملی فولاد ایران توسط شرکت فولاد تکنیک تهیه شده است و در مراحل تصویب نهایی است پرداخته می شود.
   یکی ازنقاط قوت طرح جامع فولاد در مرحله تدوین آن است که این طرح یکبار در شرکت ملی فولاد ایران و یکبار در ایمیدرو به خبرگان صنعت فولاد کشور ارائه شد و نظرات اخذ شده پس از بررسی در تدوین این طرح لحاظ شد . همچنین درهمایش چشم انداز صنعت فولاد این سند رونمایی ومورد نقد و بررسی قرار گرفت .
   هم اکنون نیز کل متن طرح در پورتال شرکت ملی فولاد ایران و ایمیدرو قابل مشاهده است .
   روند تصویب و ابلاغ
   درخصوص تصویب و ابلاغ طرح جامع فولاد ایران ، باید به این نکته اشاره شودکه طرح جامع فولاد ایران علاوه بر آنکه زنجیره اصلی تولید فولاد ، از اکتشاف و استخراج در معادن تا تولید شمش ومحصولات نهایی و صادرات که حوزه فعالیت وزارت صنعت و معدن و تجارت را در بر می گیرد ، به دلیل نیاز مبرم زنجیره تولید فولاد به زیر ساخت ها ، آب ، برق ، گاز و راه و راه آهن و همچنین اهمیت مسائل مربوط به محیط زیست ، مشارکت و همکاری وزارتخانه ها و سازمان های فعال درحوزه های فوق و همکاری نهادها وانجمن های مرتبط و بطور کل همکاری وتعامل بخش خصوصی و دولتی را نیز می طلبد . لازم است همه این نهاد ها برای اجرای موفق طرح همکاری نمایند.
   سازمان مسئول یا متولی نظارت
   درخصوص سازمان مسئول یا متولی نظارت بر اجرای طرح جامع فولاد ، اجرای طرح فولاد نیاز به دستگاه و متولی ای دارد که با ایجاد تعامل با نهادها وسازمان های فعال در زنجیره تولید فولاد و پایش مستمر روند اجرای طرح ، گزارشات لازم را تهیه و به مقامات عالی ارائه نماید تا روند امور در مسیر اصلی ومتوازن هدایت شود.
   با توجه به سوابق فعالیت شرکت ملی فولاد ایران که سالها هدایت و مدیریت زنجیره تولید فولاد کشور را بعهده داشت و اکنون نیز به عنوان بازوی اجرایی ایمیدرو مسئولیت تدوین طرح جامع فولاد را بعهده دارد و با توجه به مباحث مطرح شده در این نوشتار در زمینه عوامل موفقیت یا شکست اجرای طرح جامع این شرکت ذیصلاح ترین سازمان برای هدایت ونظارت اجرای طرح جامع فولاد ایران جهت رسیدن به اهداف افق 1404 چشم انداز و ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد خام در کشور می باشد.


    

   منبع اصلی مقاله: ایمیدرو