سال جهش تولید
X
   
 
  • هدر یاد داشت ها و مقالات

  • مدیریت آب در عملیات معدنکاری
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
   چکیده
   چه آب از منابع زیرزمینی باشد یا آب های سطحی یک منبع اساسی برای زندگی است. دسترسی به آب با کیفیت و کافی از نیازهای حیاتی بشر در سراسر جهان است و ما همگی نسبت به بر آوردن این نیاز در حال و آینده مسئولیم.
   منبع اصلی مقاله: imidro
   مترجم: ترجمه و تلخیص: حامد عسکری زاده
    فایل ضمیمه