سال جهش تولید
X
   
 
  • کتابچه عملکرد سال 98 ایمیدرو با عنوان "عملکرد و اهداف با نگاهی به اقدامات سال 98 و برنامه های آینده" - آبانماه 98
   عنوان: کتابچه عملکرد سال 98 ایمیدرو با عنوان "عملکرد و اهداف با نگاهی به اقدامات سال 98 و برنامه های آینده" - آبانماه 98
   دسته بندی: گزارش عملکرد سازمان
   توضیح:

   کتابچه فوق در چهار فصل تهیه شده است. در فصل نخست با عنوان "ایمیدرو در یگ نگاه"، به ماموریت ها و استراتژی های این سازمان اشاره شده است.
   فصل دوم این کتابچه به "توسعه و تولید" اختصاص یافته است. در این فصل آماری از طرح های راه اندازی شده معدن و صنایع معدنی طی سال های 93 تا 98، و نیز حوزه های تولید و تجارت خارجی ارایه شده است.
   "توانمندسازی"، عنوان فصل سوم کتابچه عملکرد سال 98 ایمیدرو است. اکتشاف، عملکرد آموزش، پژوهش و فناوری، بهداشت، ایمنی و محیط زیست، ایجاد زیربناها در مناطق معدن و صنایع معدنی، معادن کوچک مقیاس و مناطق ویژه اقتصادی از عنوان های این فصل است.
   عنوان فصل چهارم کتابچه، "پیوست ها" نام دارد. در فصل فوق نگاهی به وضعیت اجرا و راه اندازی طرح ها و پروژه های معدن و صنایع معدنی تا سال 1403 شده است. همچنین در بخش پایانی این کتابچه وضعیت رشد تولید در زنجیره فلزات اساسی از آغاز تا پایان سال 98 ارایه شده است.

   تعداد بازدید: 2242