سال جهش تولید
X
   
 
  • عملکرد تولید واحدهای آلومینیوم سازی از فروردین لغایت اسفند 1392
   عنوان: عملکرد تولید واحدهای آلومینیوم سازی از فروردین لغایت اسفند 1392
   دسته بندی: گزارش های آماری
   تعداد بازدید: 9476