سال جهش تولید
X
   
 
    • هدر چندرسانه ای
    • وضعیت ایمیدرو و طرح ها در پایان دولت دهم و اقدامات دولت یازدهم‌؛

      توسعه فعالیت‌های معدنی وصنایع معدنی بامشارکت بخش‌خصوصی