سال جهش تولید
X
   
 
  • خط مشی کیفیت ایمیدرو

   خط مشی کیفیت

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در راستای توسعه و توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی، یکپارچه سازی تصمیمات و سیاست گذاریها، همچنین تسهیل مشارکت و تعامل اثربخش با ذینفعان این بخش، با رعایت الزامات کاربردی و قوانین و مقررات مربوطه و به کمک واحدهای زیرمجموعه، موارد ذیل را در قالب خط مشی کیفیت دنبال می‌کند:

   توجه به توسعه پایدار زنجیره ارزش بخش و استفاده بهینه از منابع و امکانات
   جذب حداکثری سرمایه و مشارکت بخش خصوصی
   افزایش تولید و انجام اقدامات اثر بخش به منظور رفع موانع و محدودیتها
   بومی سازی و توسعه فناوری و افزایش توان ساخت داخلی
   توجه به بکارگیری دانش و فناوری روز دنیا ( با تاکید بر فناوری پاک )
   مشارکت و ارتباطات اثربخش با ذی نفعان و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی
   ایجاد محیط کار مناسب و صمیمی به منظور تعمیم مدیریت مشارکتی و توسعه فرهنگ کار گروهی
   حفظ کرامت و توسعه و توانمندسازی سرمایه های انسانی و ارتقاء سلامت و ایمنی آنها
   ارتقاء شفافیت در فرایندها، آیین نامه ها و دستورالعملها
   ارتقاء سلامت نظام اداری و نظارت بر بهبود عملکرد

   مدیریت ارشد سازمان همراه با کارکنان، خود را متعهد به این خط مشی و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 می داند و در راستای اجرای این بیانیه از تمام توان خود برای افزایش کیفیت در عملکرد، حفظ منافع ذینفعان و رسیدن به اهداف سازمان استفاده می نماید.

   جهت اطمینان از میزان اثربخشی خط مشی کیفیت، این بیانیه بصورت دوره ای مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت لزوم بروز رسانی خواهد شد.

   وجیه اله جعفری

   رئیس هیات عامل