سال جهش تولید
X
   
 
  • مزیت های سازمان توسعه و نوسازی معادن

   مزیت‌ها

   کمک به استقلال صنعتی کشور و کاهش وابستگی به نفت

   توسعه متوازن کشور با توسعه بخش معدن و صنایع معدنی


   قابلیت کمک به توسعه متوازن و محرومیت‌زدایی مناطق غیر برخوردار مستعد معدنی (بیش از 90 درصد معادن کشور، در شعاع 20 کیلومتری روستاها قرار دارد)

   قابلیت ارزآوری و توسعه صادرات غیر نفتی (سهم ارزش بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی از 20 درصد به 33 درصد افزایش یافته است.)

   قابلیت تأمین نیازهای بخش گسترده‌ای از صنایع داخلی و کمک به استقلال صنعتی کشور

   افزایش ارزش‌افزوده صنعتی و کاهش وابستگی درآمدهای کشور به نفت

   اشتغال‌زایی وسیع در کشور (به‌گونه‌ای که به ازای هر شغل مستقیم، 7 شغل غیر مستقیم ایجاد می‌شود.)
   افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی