سال جهش تولید
X
   
 
  • منطق رادار

   منطق رادار چارچوب ارزیابی پویا و ابزار مدیریتی قدرتمندی است که روشی ساختاریافته برای پرسش درباره عملکرد سازمان را ارائه می‌کند. در عالی‌ترین سطح، منطق رادار بیان می‌کند که سازمان به موارد ذیل نیاز دارد:

   • تعیین نتایجی که برای دستیابی به آن به‌عنوان بخشی از استراتژی‌شان، هدف‌گذاری ‌شود. (Result)
   • طرح‌ریزی و توسعه مجموعه یکپارچه‌ای از رویکردهای مناسب که نتایج لازم در زمان حال و آینده را محقق ‌سازد. (Approach)
   • به‌منظور حصول اطمینان از جاری‌سازی رویکردهای مذکور، روش نظام‌مندی به کار گیرد. (Deploy)
   • رویکردهای جاری‌شده را بر اساس پایش، تجزیه‌وتحلیل نتایج به‌دست‌آمده و فعالیت‌های یادگیری ارزیابی و اصلاح ‌کند. (Assess & Refine)
   • منطق رادار معیار اندازه‌گیری سطح بلوغ تعالی کیفیت - چه در فرآیند خودارزیابی و چه در ارزیابی (که توسط گروه ارزیابی جایزه انجام می‌شود) است. شکل 2 عناصر و ویژگی‌های منطق رادار را نشان می‌دهد:
   عناصر و ویژگی‌های منطق رادار