سال جهش تولید
X
   
 
  • ماموریت

   مأموریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو):

   ایمیدرو تا سال 1404 سازمانی توسعه ­دهنده، توانمندساز و تقویت­ کننده، یکپارچه­ کننده و تسهیل­ گر بخش معادن و صنایع معدنی خواهد بود.

   بیانیه مأموریت ایمیدرو:

   ایمیدرو سازمانی چند بعدی با تعریف ذیل خواهد بود:

   بخش اول، ایمیدرو را تا 1404 به سازمانی تبدیل می­کند که با شبکه­ گستری، تمامی مجتمع­ ها و طرح­هایش را توسعه داده و تقویت ­نماید.

   بخش دوم، ایمیدرو را تا 1404 به سازمانی تبدیل می­کند که با تکمیل زنجیره ­تأمین، حوزه­ های معدنی را یکپارچه ­نماید.

   بخش سوم، ایمیدرو را تا 1404 به سازمانی تبدیل می­کند که با حفظ و رعایت استانداردها تسهیل­ گر[1] زنجیره­ ارزش برای معادن و صنایع معدنی باشد.

   بخش چهارم، ایمیدرو را تا 1404 به سازمانی تبدیل می­کند که با هم رسانی سرمایه­ های محیطی، توسعه ­دهنده مشارکت و توانمندساز صنایع داخل در معادن و صنایع معدنی کشور باشد.

   [1] ساده ­سازی توسعه سازمانی با برگزاری جلسات اثربخش و طراحی واجرای فرآیندهای حل مساله برای ذینفعان