سال جهش تولید
X
   
 
  • ماموریت ها

   ردیف
   فهرست ماموریت ها
   مبنای قانونی
   1
   بررسی و اجرای طرح های احداث توسعه ، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی
   ماده 6 قانون متمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن
   2
   استخراج و فراوری مواد معدنی و اجرای طرح های اکتشافی
   ماده 6 قانون متمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن


   دانلود فایل ماموریت ایمیدرو