سال جهش تولید
X
   
 
  • مدل بهره‌وری معادن و صنایع معدنی

   مدل بهره‌وری معادن و صنایع معدنی مبتنی بر 8 معیار است که از دو حوزه توانمندساز و نتایج تشکیل شده است. معیارهای توانمند‌ساز آنچه یک سازمان برای ارتقاء بهره‌وری انجام می‌دهد و معیارهای نتایج، آنچه یک سازمان در اثر فعالیت‌های توانمندساز به دست می‌آورد را پوشش می‌دهند.


   توانمند‌سازها، چهار معیار دارد. هر معیار زیر معیارهایی دارد و هر زیر معیار دارای چند نکته راهنماست. توانمندسازها مجموعه‌ای از برنامه‌ها، نظام‌ها، روش‌ها و رویکردها است که شرکت برای بهبود بهره‌وری طراحی و جاری‌سازی نموده است و از طریق دریافت مستمر بازخورد از نتایج مرتبط، از اثربخشی و کارایی آن‌ها اطمینان حاصل می‌نماید.

   نتایج نیز دارای چهار معیار است و معیارها دارای نتایج برداشتی و عملکردی است. نتایج حاصل از اجرای رویکردها را در برداشت ذی‌نفعان و عملکرد سازمان نشان می‌دهد.

   1-رهبری و استراتژی

   مدیران سازمان‌های بهره‌ور، مأموریت‌ها، ارزش‌ها و چشم‌انداز سازمان را ترسیم کرده و از تدوین و جاری‌سازی استراتژی‌های سازمان مبتنی بر نیازهای حال و آینده ذی‌نفعان و تغییرات محیطی بیرونی و درونی اطمینان حاصل می‌نمایند. این مدیران برای ارتقاء فرهنگ بهره‌وری، نظام‌های مدیریتی لازم را توسعه داده و در این راستا از کارکنان خود حمایت و قدردانی می‌نمایند. آن‌ها شخصاً با رفتار خود نقش الگو را در تحقق ارزش‌های سازمانی و فرهنگ بهره‌وری ایفا می‌کنند.


   1-1- رهبری و فرهنگ‌سازی

   • رهبران ارکان جهت ساز (مأموریت، چشم‌انداز و ارزش‌های سازمانی) را ترسیم کرده، آن‌ها را با ذینفعان در میان می‌گذارند.
   • رهبران با ایفای نقش الگو به ارزش‌های سازمانی پایبند هستند.
   • رهبران فرهنگ مشارکت، خلاقیت، کیفیت و بهره‌وری را در بین کارکنان و سایر ذینفعان توسعه می‌دهند.
   • رهبران در جهت اهداف سازمان و ارتقا بهره‌وری کارکنان خود را توانمند و پاسخگو نموده و از تلاش و موفقیت‌های آن‌ها قدردانی می‌کنند.
   • ایده‌ها و فرصت‌های بهبود را متناسب با نقشه راه بهره‌وری خود شناسایی و اولویت‌بندی کرده و اقدامات مربوطه را اجرا، پایش، ارزیابی و بازنگری می‌کنند.

   2-1- مدیریت استراتژی

   • ذینفعان سازمان تعیین‌شده و نتایج متوازنی برگرفته از خواسته‌ها و انتظارات آنان تعیین و جهت تحقق آن‌ها استراتژی‌های لازم پیش‌بینی می‌شود.
   • عوامل تأثیرگذار محیط کلان و محیط رقابتی(صنعت) و روندهای مربوطه شناسایی، ارزیابی و تحلیل می‌شود.
   • عوامل محیط داخلی در حوزه‌های عملکردی فرآیندهای اصلی و پشتیبان و نیز شاخص‌های بهره‌وری شناسایی، ارزیابی و تحلیل‌شده و شایستگی‌های محوری مشخص و توسعه داده می‌شود.
   • نیازهای جامعه به ویژه اسناد بالادستی، سازمان‌های حاکمیتی و تنظیم‌کننده مقررات برای شرکت، شناسایی، تحلیل و در مدیریت استراتژی به کار می‌رود.
   • با استفاده از تحلیل محیط‌های کلان، رقابتی و داخلی، تحلیل ذی‌نفعان و سایر ورودی‌ها استراتژی‌های سطح شرکت تدوین، جاری‌سازی، پایش، بازنگری و به‌روزآوری می‌شود.

   3-1- بهبود مستمر و تحول سازمانی

   • استراتژی حرکت بهره‌وری، بهبود مستمر و تحول سازمانی متناسب با نوع فعالیت سازمان و نقشه راه بلندمدت و کوتاه‌مدت بهره‌وری مدیریت می‌شود.
   • ساختار سازمانی حرکت بهره‌وری در لایه‌های مختلف سازمان به‌صورت فعال شکل‌گرفته، افراد مرتبط توانمند شده و به ذینفعان اطلاع‌رسانی می‌شود.
   • رهبران سازمان از حرکت بهره‌وری و بهبود مستمر حمایت و پشتیبانی کرده و فرهنگ بهره‌وری را توسعه می‌دهند.
   • رهبران به‌منظور ارتقاء بهره‌وری، روش‌ها، فنون و ابزارهای بهبود مستمر را به کار می‌گیرند

   4-1- مدیریت عملکرد سازمان

   • به‌منظور تصمیم‌گیری بر مبنای واقعیات، از کیفیت داده‌ها شامل صحت، به‌موقع بودن و قابل‌اعتماد بودن در تمامی مراحل چرخه بهره‌وری اطمینان حاصل می‌شود.
   • رهبران از به‌کارگیری نظام‌های مدیریتی برای اداره بهتر نقشه راه بهره‌وری سازمان اطمینان حاصل کرده و شخصاً به ایفای نقش در اجرای مؤثر این نظام‌ها می‌پردازند.
   • رهبران در تلاش‌اند تا کسب‌وکار سازمان را به‌صورت فرآیندی اداره کنند.
   • رهبران برای حصول اطمینان از پایداری کسب‌وکار خود ریسک‌های استراتژیک، عملیاتی و مالی را به‌صورت جامع شناسایی، ارزیابی و مدیریت می‌کنند.

   2- سرمایه‌های انسانی

   سازمان‌های بهره‌ور،منابع انسانی را به عنوان مهم‌ترین عامل ارتقاء بهره‌وری تلقی نموده و قابلیت‌های فردی و گروهی آن‌ها را شناسایی کرده، با آموزش، توانمندسازی و جلب مشارکت آن‌ها شاخص‌های بهره‌وری را ارتقاء بخشیده و از تلاش‌های آنان در راستای ارتقای بهره‌وری تقدیر می‌کنند.


   -2- برنامه‌ریزی و توسعه ساختار سازمانی

   • استراتژی حوزه منابع انسانی همسو با استراتژی‌های اصلی سازمان و برنامه‌ریزی عملیاتی منابع انسانی با شناسایی خواسته‌ها و انتظارات کارکنان مدیریت می‌شود.
   • ساختار سازمانی سازمان و طراحی مشاغل متناسب با استراتژی‌های مربوطه، فرآیندهای سازمان و سیاست‌های بالادست منابع انسانی مدیریت می‌شود.
   • جذب و استخدام، به‌کارگیری و تعیین مسیر شغلی در سازمان مدیریت می‌شود.
   • نظرسنجی از کارکنان به‌منظور شناسایی خواسته‌ها و انتظارات آن‌ها انجام‌شده و از نتایج تحلیلی آن برنامه‌های منابع انسانی تدوین و اجرا می‌شود.

   2-2- توانمندسازی، مشارکت و ارتباطات

   • مهارت‌ها و شایستگی کارکنان جهت دستیابی به اهداف عملکردی و بهره‌وری توسعه ‌یافته و کارکنان در زمینه پشتیبانی از برنامه‌های بهره‌وری توانمند می‌شوند.
   • عملکرد کارکنان با توجه به اهداف سازمان و مؤلفه‌های بهره‌وری ارزیابی و مدیریت می‌شود.
   • مشارکت و کار تیمی کارکنان توسعه‌یافته و محیطی برای خلاقیت و نوآوری فراهم می‌شود.
   • به‌منظور ارتقا فرهنگ بهره‌وری، بهترین تجربیات و موفقیت‌های کارکنان در زمینه بهره‌وری و بهبود مستمر به اشتراک گذاشته می‌شود.
   • نیازهای ارتباطی کارکنان شناسایی و کانال‌های ارتباطی برای برقراری ارتباط بین کارکنان و رهبران سازمان فراهم می‌شود.

   2-3- نگهداشت و قدردانی از کارکنان

   • پاداش، مزایا و امور رفاهی همسو با اهداف عملکردی و مؤلفه‌های بهره‌وری مدیریت می‌شوند.
   • در جهت افزایش روحیه کارکنان محیطی ایمن، سالم و استاندارد برای آنان فراهم می‌شود.
   • باهدف افزایش انگیزه و روحیه کارکنان، بهبود و توسعه نوآوری از آن‌ها تقدیر و قدردانی به عمل می‌آورد.
   • جهت ارتقاء کیفیت زندگی کارکنان، بین کار و زندگی و نیازهای خانواده‌هایشان توازن ایجاد می‌کنند.

   3- منابع سازمانی : سازمان‌های بهره‌ور، با مدیریت مؤثر تأمین‌کنندگان، شرکای تجاری و منابع داخلی خود و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دارایی‌های فکری و معنوی توسعه دانش و اطلاعات، در راستای ارتقای بهره‌وری گام برمی‌دارند.


   3-1- مدیریت تأمین‌کنندگان

   • استراتژی وظیفه‌ای حوزه تأمین و سیاست‌های پیمان‌سپاری همسو با استراتژی‌های اصلی سازمان مشخص‌شده و فرآیندهای مربوطه با آن همسو و مدیریت می‌شود.
   • تأمین‌کنندگان کلیدی شناسایی و دسته‌بندی‌شده و عملکرد آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
   • به منظور ارتقاء بهره‌وری، هم‌افزایی و ارتقاء تأمین‌کنندگان کلیدی ارتباط با آن‌ها از طریق تعامل سازنده، اخذ نظرات و تبادل تجربه مدیریت می‌شود.

   3-2- مدیریت مالی

   • استراتژی‌های وظیفه‌ای، سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ها، فرآیندها و نظام‌های مالی همسو با اهداف استراتژیک اصلی و اولویت‌های بهره‌وری مدیریت می‌شوند.
   • گزارش‌های تحلیلی مالی ازجمله نتایج شاخص‌های بهره‌وری، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، نقدینگی، بهبود مستمر و نوآوری در کسب‌وکارهای جدید و گزارش به سهامداران جهت تصمیم‌گیری بهینه ارائه می‌شود.
   • از تأمین مالی به‌موقع و با هزینه مناسب برای نقدینگی موردنیاز سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش اطمینان حاصل می‌شود.
   • ریسک‌های مالی شناسایی، ارزیابی و مدیریت می‌شود.

   3-3- مدیریت تجهیزات، ساختمان و مواد و انرژی

   • استراتژی‌های وظیفه‌ای، سیاست‌ها و فرآیندهای حوزه مدیریت تجهیزات و ساختمان و مواد و انرژی همسو با استراتژی‌های اصلی سازمان مدیریت می‌شود.
   • نگهداری و تعمیرات دارایی‌های فیزیکی شامل تجهیزات تولیدی، ساختمان، ابزارآلات و تجهیزات آزمایشگاهی به‌منظور دستیابی به اهداف استراتژیک مدیریت‌شده و توسعه می‌یابند.
   • آثار و پیامدهای فعالیت‌های سازمان بر سلامت عمومی، ایمنی و محیط‌زیست شناسایی، تحلیل و مدیریت‌شده و استانداردهای مربوطه ارتقاء می‌یابد.
   • روش‌های حمل‌ونقل داخلی و بیرونی با توجه به مؤلفه‌های بهره‌وری مدیریت می‌شوند.
   • انرژی (گاز، آب و برق و...) و مواد با توجه به مؤلفه‌های بهره‌وری و پایداری کسب‌وکار مدیریت می‌شوند.

   3-4- مدیریت فناوری و دانش

   • استراتژی‌های وظیفه‌ای، سیاست‌ها فرآیندهای حوزه دانش فناوری همسو با استراتژی‌های اصلی و اولویت‌های مؤلفه‌های بهره‌وری مدیریت می‌شود.
   • فناوری‌های موردنیاز در جهت تحقق اهداف استراتژیک تحلیل نیاز، مطالعات امکانسنجی و فنی، تامین یا کسب، نصب و راه‌اندازی و تست، آموزش کاربران و تکنسینها، به‌کارگیری، از رده خارج‌سازی و جایگزینی شده و ظرفیت‌های تولیدی به نحو بهینه‌ای مدیریت می‌شود.
   • اطلاعات و دانش سازمان در جهت تحقق اهداف استراتژیک شناسایی، خلق، ذخیره‌سازی، به اشتراک‌گذاری و به‌کارگیری شده و به نحو بهینه‌ای مدیریت می‌شود.
   • نظام‌های اطلاعاتی و پشتیبان تصمیم به‌منظور اداره بهره‌ور فعالیت‌های سازمان توسعه‌یافته و راه‌کارهای مناسب برای حفاظت و امنیت اطلاعات ارائه می‌شود.
   • فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت‌های شبکه برای انتقال امن داده‌ها در سازمان مدیریت می‌شود.

   4- فرآیندها، محصولات و خدمات: سازمان‌های بهره‌ور، هم سو با استراتژی‌های سازمان، فرآیندهای خود را شناسایی، مدل‌سازی، طراحی، کنترل و بهبود می‌دهند؛ محصولات و خدمات مورد انتظار مشتریان را طراحی، تولید، تحویل و پشتیبانی می‌نمایند و با روابط مؤثر با مشتریان بهره‌وری را در زنجیره ارزش ارتقاء می‌بخشند.


   4-1- مدیریت فرآیندهای سازمان

   • برای تحقق اهداف استراتژیک ارتقای بهره‌وری و با استفاده از چارچوب‌های متداول، فرآیندهای کسب‌وکار خود را طرح‌ریزی و مدیریت می‌کند.
   • شاخص‌های معنادار فرآیندی(کارایی و اثربخشی) را متناسب با خواسته‌ها و انتظارات مشتریان فرآیند تدوین نموده و مالکان آن‌ها با درک نقش خود آن‌ها را پایش و تحلیل می‌کنند.
   • سازمان با استفاده از چارچوب‌های متداول چرخه بهبود فرآیند را شامل مدل‌سازی، طراحی، کنترل و بهبود، با تمرکز بر مؤلفه‌های بهره‌وری و به‌کارگیری تکنیک‌ها و ابزارهای مرتبط به کار می‌گیرد.

   4-2- طراحی محصولات و خدمات

   • از تحقیقات بازار، نظرسنجی از مشتریان و سایر اشکال بازخورد برای شناسایی فرصت‌های نوآوری محصولات و خدمات، ارتقا کیفیت محصولات فعلی و بهبود فرآیندهای تحقق محصول استفاده می‌شود.
   • روش‌هایی برای رصد عملکرد رقبا در بازار و استفاده از نتایج تحلیلی آن برای طراحی و بهینه‌سازی محصولات و خدمات استفاده می‌کند.
   • استراتژی بازاریابی با توجه به نیازهای گروه‌های مختلف مشتریان توسعه می‌یابد.
   • سازمان به‌منظور اطمینان از کیفیت محصول، در مرحله طراحی از روش‌های مهندسی کیفیت بهره می‌برد.

   4-3- تولید و تحویل

   • در جهت برآورده نمودن نیازهای مشتریان و با لحاظ کردن مؤلفه‌های بهره‌وری محصولات و خدمات تولید، تحویل و پشتیبانی می‌شود.
   • به‌منظور تحقق اهداف کیفی، نظام‌های کنترل و تضمین کیفیت متناسب با زنجیره ارزش محصول به کار گرفته‌شده و در صورت نیاز استانداردهای محصول مربوطه اخذ می‌شود.
   • در فرآیند تحقق محصول یا خدمت و در سرتاسر چرخه عمر محصول نکات ایمنی، سلامت عمومی و محیط‌زیست منطبق با استانداردهای مربوطه رعایت می‌شود.
   • در جهت اطمینان از تحویل به‌موقع و استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولید و تحقق خدمات، مراحل تولید برنامه‌ریزی می‌شود.
   • برای اطمینان از تولید محصولات و خدمات باکیفیت و بهره‌ور از به‌کارگیری کارکنان شایسته، تجهیزات و ابزار باقابلیت و اطلاعات مناسب اطمینان حاصل می‌شود.
   • برای موفقیت در رقابت، سیاست‌های توزیع و فروش با توجه به بخش‌بندی مشتریان و بازارها به کار می‌رود.

   4-4- مدیریت مشتری

   • برداشت و تجربه مشتریان را پایش و تحلیل نموده و اقدامات متناسب با آن برای کسب رضایت مشتریان و تحقق استراتژی‌ها انجام می‌شود.
   • سازمان نیازهای روزمره مشتریان را درک نموده و به شیوه مناسب به آن‌ها پاسخ می‌دهد.
   • سازمان شکایت مشتریان را دریافت و آن‌ها را حل‌وفصل و به مشتریان اطلاع‌رسانی می‌کند.
   • سازمان در جهت حفظ و وفاداری مشتریان در مورد محصولات خود اطلاع‌رسانی نموده و خدمات پس از تحویل را ارائه می‌دهد.

   5- نتایج مشتریان

   اصولاً یکی از معیارهای اثربخشی، تأمین خواسته‌ها و انتظارات مشتریان است. بنابراین سازمان‌های بهره‌ور، مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی برداشتی و عملکردی مرتبط با مشتریان را با توجه به استراتژی‌های مرتبط تعیین و هدف‌گذاری کرده و به‌طور منظم آن‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند. سپس نتایج به‌دست‌آمده را با نتایج سازمان‌های مشابه مقایسه، و با درک رابطه علت و معلولی میان این شاخص‌ها و رویکردهای اجراشده، از دقت و صحت داده‌های به‌کاررفته در شاخص‌ها اطمینان حاصل می‌کنند. این شاخص‌ها بر اساس یک منطق روشن، بخش‌بندی و تحلیل می‌شوند.

   5 -1- شاخص‌های برداشتی مشتریان

   این نکات راهنما برداشت‌ مشتریان از سازمان را نشان می‌دهد و معمولاً از طریق روش‌های نظرسنجی از مشتریان به دست می‌آیند. شاخص‌های برداشتی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

   • رضایت مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات
   • رضایت مشتریان از تحویل به‌موقع و دسترسی آسان
   • رضایت مشتریان از پاسخگویی مناسب
   • رضایت از قیمت
   • رضایت از خدمات
   • رضایت مشتریان از تنوع محصولات و خدمات
   • رضایت از رسیدگی به شکایات مشتریان
   • و...

   2-5- شاخص‌های عملکردی مشتریان

   این شاخص‌ها عملکرد درونی سازمان را نشان می‌دهند، و به‌منظور پایش، پیش‌‌بینی و بهبود عملکرد سازمان و بررسی تأثیر آن بر برداشت ذهنی مشتریان بکار می‌رود. درک رابطه علت و معلولی میان این شاخص‌ها با شاخص‌های برداشتی مشتریان اهمیت زیادی دارد و می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

   • انطباق کیفی محصولات و خدمات
   • تحویل به‌موقع محصولات به مشتریان
   • خدمات پس از تحویل
   • ارزش محصولات و خدمات
   • نحوه پاسخگویی به شکایات مشتریان
   • ارتباط با مشتریان
   • و...

   6- نتایج جامعه

   سازمان‌های بهره‌ور گروه‌های مختلف جامعه خود که شامل دولت، سازمان‌های ناظر، مسئولان محلی، همسایگان، جامعه محلی و انجمن‌های صنفی و تخصصی هستند را شناسایی و از کانال‌های مختلف رضایت آن‌ها را اندازه‌گیری و در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود این خواسته‌ها را تأمین می‌کنند.

   1-6- شاخص‌های برداشتی جامعه

   این شاخص‌ها برداشت‌ نمایندگان جامعه از سازمان را نشان می‌دهند و معمولاً از طریق نظرسنجی و سایر روش‌های دریافت بازخور از آن‌ها به دست می‌آید. شاخص‌های برداشتی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

   • رضایت از عملکرد زیست‌محیطی شرکت
   • رضایت از ارائه خدمات به گروه‌های محلی و توسعه منطقه‌ای
   • رضایت از نحوه رسیدگی به شکایت‌های زیست‌محیطی

   2-6- شاخص‌های عملکردی جامعه

   این شاخص‌ها عملکرد درونی سازمان را نشان می‌دهند و به‌منظور پایش، پیش‌‌بینی و بهبود عملکرد سازمان در تأمین خواسته‌ها و انتظارات جامعه بکار می‌رود. درک رابطه علت و معلولی میان این شاخص‌ها با شاخص‌های برداشتی جامعه اهمیت زیادی دارد و می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

   • انطباق شاخص‌های زیست‌محیطی نسبت به حد مجاز
   • فعالیت‌های عمرانی، فرهنگی و ورزشی
   • اشتغال
   • رعایت مقررات دولتی و حاکمیتی دولت
   • تأمین از داخل یا تأمین‌کنندگان محلی
   • کمک‌های منطقه‌ای
   • امور خیریه
   • انطباق خواسته‌های سازمان‌های ناظر
   • تعامل با مسئولان محلی
   • همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی

   7- نتایج کارکنان

   یکی از عوامل مؤثر و کلیدی در ارتقاء بهره‌وری سازمان، منابع انسانی است. بنابراین سازمان‌های بهره‌ور، مجموعه‌ای از شاخص‌های برداشتی و عملکردی مرتبط با کارکنان را با توجه به استراتژی‌های مرتبط تعیین و هدف‌گذاری کرده و به‌طور منظم آن‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند.سپس نتایج به‌دست‌آمده را با نتایج سازمان‌های مشابه مقایسه و با درک رابطه علت و معلولی میان این شاخص‌ها و رویکردهای اجراشده، از دقت و صحت داده‌های بکار رفته در شاخص‌ها اطمینان حاصل می‌کنند.این شاخص‌ها بر اساس یک منطق روشن، بخش‌بندی و تحلیل می‌شوند.

   7 -1- شاخص‌های برداشتی کارکنان

   این شاخص‌ها برداشت‌های ذهنی کارکنان از سازمان را نشان می‌دهند و معمولاً از طریق نظرسنجی از کارکنان به دست می‌آیند. شاخص‌های برداشتی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

   • رضایت از سرپرستی
   • رضایت از شغل
   • رضایت از ارتباطات سازمانی
   • رضایت از مشارکت
   • رضایت از فرصت‌های یادگیری و آموزشی
   • رضایت از روش‌های قدردانی و ایجاد انگیزش
   • رضایت از امکانات رفاهی
   • رضایت از تناسب پاداش با سطح عملکرد کارکنان
   • رضایت از شرایط محیط کار، وضعیت ایمنی و بهداشت

   2-7- شاخص‌های عملکردی کارکنان

   این شاخص‌ها عملکرد درونی سازمان را نشان می‌دهند و به‌منظور پایش، پیش‌‌بینی و بهبود عملکرد سازمان و بررسی تأثیر آن بر برداشت ذهنی کارکنان بکار می‌رود. درک رابطه علت و معلولی میان این شاخص‌ها با شاخص‌های برداشتی کارکنان اهمیت زیادی دارد و می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

   • نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان
   • بهره‌وری نیروی کار
   • مشارکت و دستاوردهای کار گروهی
   • آموزش و یادگیری
   • ایمنی و بهداشت
   • امور رفاهی (مسکن، تغذیه، ایاب و ذهاب، وام، کمک‌های نقدی و مناسبتی و...)
   • فعالیت‌های ورزشی
   • امور رفاهی خانواده کارکنان
   • ارتباطات کارکنان
   • تقدیرهای مادی و معنوی

   8- نتایج عملکردی بهره‌وری

   برآیند کلیه فعالیت‌های سازمان باید منجر به نتایج مالی پایدار شود. بنابراین سازمان‌های بهره‌ور، مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکردی و دستاوردی را با توجه به استراتژی‌های مرتبط، تعیین و هدف‌گذاری کرده و به‌طور منظم آن‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند. سپس نتایج به‌دست‌آمده را با نتایج سازمان‌های مشابه مقایسه و با درک رابطه علت و معلولی میان این شاخص‌ها و رویکردهای اجراشده، از دقت و صحت داده‌های بکار رفته در شاخص‌ها اطمینان حاصل می‌کنند. این شاخص‌ها بر اساس یک منطق روشن، بخش‌بندی و تحلیل می‌شوند.

   1-8- نتایج مالی و بهره‌وری

   • فروش
   • سود عملیاتی (EPS)
   • بازده دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام
   • گردش دارایی‌ها و سرمایه در گردش
   • بازدهی فروش (حاشیه سود)
   • نسبت‌های مالی
   • بهره‌وری کل
   • بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP)
   • بهره‌وری سرمایه
   • بهره‌وری مواد اولیه
   • بهره‌وری انرژی
   • گردش سرمایه عملیاتی
   • بهره‌وری ماشین‌آلات

   2-8- نتایج غیرمالی

   یکی از جنبه‌های مهم بهره‌وری، استفاده بهینه از منابع سازمان است. بنابراین سازمان‌های بهره‌ور، مجموعه‌ای از شاخص‌های مرتبط با استفاده بهینه از منابع ازجمله مدیریت تأمین‌کنندگان، مدیریت مالی، تجهیزات، ساختمان، مواد، انرژی، فناوری، فناوری اطلاعات و همچنین فرآیندهای کلیدی سازمان را با توجه به استراتژی‌های مربوط، تعیین و هدف‌گذاری کرده و به‌طور منظم آن‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند. سپس نتایج به‌دست‌آمده را با نتایج سازمان‌های مشابه مقایسه و با درک رابطه علت و معلولی میان این شاخص‌ها و رویکردهای اجراشده، از دقت و صحت داده‌های بکار رفته در شاخص‌ها اطمینان حاصل می‌کنند. نکات راهنما شامل موارد زیر است:

   • عملکرد فرآیندها (شاخص‌های عملکردی فرآیندهای کلیدی)
   • عملکرد تأمین‌کنندگان و خرید
   • عملکرد حمل‌ونقل داخلی و برون‌سازمانی
   • عملکرد نت تجهیزات، ساختمان، ابزار الات
   • کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری و آزمایشگاهی
   • عملکرد حوزه دانش و فن‌آوری
   • عملکرد حوزه فن‌آوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
   • عملکرد پروژه‌ها و طرح‌های توسعه

   امتیازات معیارها و زیرمعیارها