سال جهش تولید
X
   
 
    • تاریخچه شکل گیری

      در راستای اجرای ماده 79 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹) و آیین‌نامه اجرایی آن (پیوست شماره 1) و برنامه جامع بهره‌وری کشور(مصوب1394)، جایزه بهره‌وری بخش معدن و صنایع معدنی بر اساس مصوبه شماره 8-1/855-ﻫ مورخ 30/02/91 هیات محترم عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط، به منظور فرهنگ‌سازی و ارتقاء بهره‌وری بنگاه‌های دولتی و غیر دولتی بخش معدن و صنایع معدنی، طرح‌ریزی و اجرا می‌شود. دبیرخانه در مدیریت آموزش، پژوهش و نوآوری ایمیدرو مستقر است و دارای ارکان زیر است: