سال جهش تولید
X
   
 
  • اهداف جایزه

   اهداف این جایزه به شرح زیر است:

   • افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت بهره‌وری و کیفیت و ضرورت توجه بیش‌ازپیش به آن در سطح جامعه.
   • حرکت به‌سوی نظام مدیریت کیفیت جامع با در اختیار قرار دادن یک متدولوژی علمی.
   • امکان خودارزیابی نظام‌مند توسط سازمان‌ها و شناخت نقاط قوت و زمینه‌های قابل‌بهبود با تمرکز بر کیفیت و بهره‌وری در انجام کارها
   • امکان مقایسه با سایر شرکت‌ها در بخش رویکردها و شاخص‌های نتایج
   • امکان شناسایی دستاوردهای موفق سازمان‌ها درزمینه بهبود بهره‌وری و کیفیت و معرفی آن‌ها به سایر سازمان‌ها به‌منظور الگوبرداری و ترویج این دستاوردها با استفاده از امکانات رسانه‌ای و مراسم جایزه
   • ایجاد انگیزه رقابت در سازمان‌ها برای بهبود دائمی بهره‌وری ( بهره‌وری محصولات و خدمات تولیدی و فرآیندها)