سال جهش تولید
X
   
 
  • منافع شرکت در جایزه

   سازمان‌هایی که در این جایزه شرکت می‌کنند می‌توانند از مزایای زیر برخوردار شوند:

   • شناسایی و برجسته نمودن موفقیت‌های شرکت با استفاده از امکانات رسانه‌ای و ترویجی و مراسم جایزه
   • برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با مدل، روش‌های خودارزیابی و منطق رادار به‌صورت رایگان برای نمایندگان شرکت‌ها
   • بهره مندی از خدمات ارزیابی ارزیابان مجرب به‌صورت رایگان
   • ارائه مشاوره رایگان به شرکت‌ها برای تعریف پروژه‌های بهبود متناسب با نتایج ارزیابی در قالب جلسات رودررو بعد از ارزیابی