سال جهش تولید
X
   
 
  • شرح وظایف تخصصی حوزه ریاست هیات عامل

   مدیریت روابط عمومی :
   1- تدوین سیاستها و برنامه های لازم در زمینه امور مربوط به روابط عمومی سازمان و نظارت عالیه بر عملکرد روابط عمومی شرکتهای تابعه
   2. برقراری ارتباط مستمر با رسانه های گروهی به منظور انعکاس و تشریح فعالیت ها و برنامه ها و اقدامات سازمان و تهیه گزارشات و اطلاعیه ها در رابطه با اطلاع رسانی به افکار عمومی.
   3. چاپ و انتشار نشریات و ویژه نامه های مرتبط با فعالیت های سازمان حسب مورد.
   4. تهیه پاسخ به مطالب منتشر شده در رسانه های عمومی و در صورت نیازاقدام به پاسخگویی
   5. همکاری در تهیه متن مصاحبه ها و سخنرانی های مقامات سازمان .
   6. برنامه ریزی و حضوردر نمایشگاهها، بازدیدها، مناسبت ها ،اجلاس ها وبرگزاری سمینارهای ذیربط سازمان
   7. اطلاع رسانی داخلی در ارتباط با موضوعات عمومی به مدیران ، کارشناسان و پرسنل برحسب مورد
   8. تهیه عکس و اسلاید، فیلم، گزارشهای خبری و مستند سازی و ایجاد آرشیو و انجام کلیه امور فرهنگی و تبلیغاتی و تهیه و تنظیم و انتشار نشریه های سازمان.
   9. برنامه ریزی و برگزاری مراسم و جشن ها در مناسبت های مختلف و اهدا جوایز
   10. انجام امور تشریفاتی هیئت های خارجی و مقامات داخلی شامل استقبال و بدرقه،اسکان ،پذیرایی، و تهیه بلیط های مسافرتی داخلی و خارجی سازمان.
   11.مدیریت پایگاه های اطلاع رسانی الکترونیکی (وب سایتها) و به روز رسانی آنها
   12.دریافت شکایات مردمی در مورد عملکرد سازمان و ارجاع به مدیریتهای ذیربط جهت پاسخگویی.
   13.تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق
   14.اعلام نیازهای آموزشی پژوهشی، تدارکاتی و خدماتی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، بودجه‌ای تحت سرپرستی به مدیریت‌های ذیربط
   15.انجام سایرموارد در ارتباط با فعالیت‌های مربوطه.

   مدیریت حسابرسی داخلی
   1. تهیه و تنظیم و اجرای برنامه حسابرسی داخلی به منظور حصول اطمینان از صحت و کفایت عملیات مالی و غیر مالی سازمان، شرکت‌ها و مجتمع های تابعه و طرح‌های مستقل سازمان و سپس تطبیق عملیات با استانداردهای حسابداری، قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط.
   2. بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی موجود و ارائه پیشنهاد برای بهبود روش‌های کنترل داخلی در سازمان، شرکت‌ها، مجتمع ها و طرح‌های مستقل سازمان.
   3. بررسی اقلام صورت‌های مالی سازمان پیش از تسلیم به حسابرسان مستقل و هیات عامل سازمان.
   4. همکاری با حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی در مورد رسیدگی ها و برنامه‌های حسابرسی آنان مطابق با دستور هیات عامل.
   5. مطالعه و پیگیری موارد مندرج در گزارش های بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل و تکالیف تعیین شده توسط هیات عامل و مجمع عمومی سازمان و مجامع عمومی شرکت‌های تابعه.
   6. رسیدگی و اظهار نظر در مورد مسائل و اختلافات مالی و حسابداری در سازمان، شرکتها، مجتمع هاو طرحهای سازمان؛ ارجاع شده از طرف رئیس هیات عامل
   7. ایجاد ارتباط و هماهنگی دائمی با دفاتر و حسابرسان داخلی شرکت های تابعه به منظور بهبود و افزایش کارائی اجرای برنامه‌های حسابرسی داخلی آنها.
   8. تحلیل گزارش های هیات مدیره،‌بازرسان قانونی و حسابرسان شرکت‌های تابعه و وابسته
   9. تهیه و تحلیل گزارش های موردی از وضعیت مالی شرکت‌های تابعه و وابسته
   10. هماهنگی در پاسخگویی به مکاتبات ارگانهای نظارتی (دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور)
   11. کنترل بر رعایت قانون مبارزه با پولشویی به عنوان نماینده سازمان
   12. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد مدیریت های ستادی سازمان، شرکتها، مجتمع های تابعه و طرحهای مستقل به رئیس هیات عامل.
   13. اعلام نیازهای آموزشی پژوهشی، تدارکاتی و خدماتی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، بودجه‌ایمدیریت تحت سرپرستی به مدیریت‌های ذیربط.
   14. انجام سایرموارد در ارتباط با فعالیت‌های مربوطه

   مدیریت حقوقی و امور قراردادها :
   1. هدایت و نظارت بر کلیه فعالیتهای مربوط به امور حقوقی به منظور حصول اطمینانازحفظ حقوق ومنافع سازمان.
   2. تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای داخلی و خارجی و اصلاح آنها برابر ضوابط و مقررات سازمان و در چارچوب ضوابط و موازین قانونی کشور.
   3. طرح کلیه دعاوی حقوقی لازم از سوی سازمان و یا دفاع از دعاوی مطروحه علیه سازمان در مراجع قضائی.
   4. بررسی های لازم در زمینه پیشنهادات مشاوران حقوقی ، وکلاء ، تنظیم دفاعیه ها و درخواستها.
   5. اقدام لازم جهت جمع آوری اسناد و مدارک و گزارش های مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای حقوقی.
   6. انجام حمایت های قضائی از کارکنان سازمان در مواقع لزوم.
   7. همکاری در تهیه پیش نویس اساسنامه ها ، آئین نامه ها ، دستورالعملها ، و مقررات مورد نیاز سازمان و شرکتهای تابعه .
   8. اظهار نظر در مورد پیش نویس قوانین ، تصویب نامه ها و آئین نامه هائی که در مراجع ذیصلاح کشور به تصویب می رسند و همچنین بررسی مصوبات قانونی و ارائه پیشنهاد جهت تطبیق شرایط سازمان با آنها.
   9. اظهار نظر حقوقی در مورد استعلامات شرکتهای تابعه و وابسته.
   10. پیگیری کلیه امور حقوقی و ثبتی برای تثبیت مالکیت سازمان بر اموال منقول و غیرمنقول در اداره ثبت شرکت ها، اداره ثبت اسناد و املاک ، شهرداریها ، اداره کل امور اقتصادی و دارائی و غیره.
   11. بررسی موارد مربوط به دعاوی و اختلافات بین شرکتهای تابعه و وابسته.
   12. تشکیل و اداره جلسات کمیسیون معاملات سازمان و اظهار نظر حقوقی نسبت به انواع معاملات.
   13. تنظیم صورتجلسات کمیسیون معاملات ، ابلاغ صورتجلسات و نگهداری اسناد .
   14. تهیه پاسخ و تنظیم لوایح و ارائه گزارش به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در مورد سازمان و کلیه شرکتهای تابعه.
   15. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق.
   16. اعلام نیازهای آموزشی ، پژوهشی ، تدارکاتی و خدماتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه ای مدیریت حقوقی و قراردادها به مدیریت های ذیربط.
   17. انجام سایر موارد در ارتباط با فعالیتهای مربوطه.

   رئیس دفتر هیات عامل :
   1. دریافت نامه و پیام های مربوط به رئیس هیات عامل ، ثبت و اولویت بندی آنها از نظر فوریت و مقام ارسال کننده و ارائه به رئیس هیات عامل.
   2. اخذ پاسخ های رئیس هیات عامل ، ابلاغ آنها به واحدهای ذیربط و پیگیری اجرای دستورها و ابلاغیه ها و حصول نتیجه نهایی.
   3. تنظیم برنامه های روزانه ، هفتگی و ماهانه رئیس هیات عامل سازمان شامل زمان بندی ملاقاتها ، جلسات ،کمیسیون ها ،مسافرتها وغیره.
   4. دریافت و تنظیم گزارشهاو آمار و اطلاعات مورد نیاز ریاست هیات عامل سازمان .
   5. تنظیم برنامه مسافرتها و بازدیدها ی رسمی و همراهی ریاست هیات عامل سازمان در سفرهای داخلی و خارجی در مواقع لزوم .
   6. هماهنگی کلیه امور تشریفاتی مربوط به جلسات و نشست های ریاست هیات عامل .
   7. برقراری ارتباط ضروری کارکنان سازمان و شرکت های تابعه با رئیس هیات عامل سازمان .
   8. مکاتبات و ارتباطات لازم و مستمر با معاونین و مدیران ستاد و سایر مسئولان سازمان.
   9. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد دفتربه مقام مافوق.
   10. اعلام نیازهای آموزشی، پژوهشی، تدارکاتی و خدماتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه ای دفتر رئیس هیات عامل به مدیریت های ذیربط.
   11. انجام سایر موارد در ارتباط با فعالیتهای مربوطه.

   دفتر مرکزی حراست :
   1. اجرای ضوابط و مقررات و دستورالعملها و طرحهای حراستی صادره از سوی مراجع ذیصلاح.
   2. هدایت واحدهای حراست شرکت های تابعه بمنظور اجرای صحیح ضوابط و مقررات حراستی حفاظتی و امنیتی.
   3. اعلام نظر در مورد انتصاب افراد به مشاغل حساس و یا اعزام آنان به خارج از کشور.
   4. تشکیل پرونده حراستی برای کارکنان سازمان، صدورکارت شناسائی و انجام امور دبیرخانه محرمانه و ثبت وصدور نامه های محرمانه.
   5. آموزش توجیهی کارکنان ذیربط در خصوص نحوه مراقبت های لازم از تأسیسات، اموال و اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده.
   6. اتخاذ تدابیر حفاظتی در زمینه های مربوط ، و کنترل آمد و رفت کارکنان و مراجعین.
   7. همکاری با مراجع امنیتی ، قضائی و انتظامی کشور در جهت حسن اجرای وظایف .
   8. جمع آوری اطلاعات فنی و کارشناسی محیط و ارزیابی آماری آن جهت شناسائی، پیش بینی های لازم و نیز پیشگیری های امنیتی .
   9. جمع آوری اطلاعات مربوط به تخلفات کارکنان مجموعه و ارجاع جهت تصمیم گیری به مراجع ذیصلاح.
   10. پیشگیری از بحرانهای کارگری در محیط های تحت پوشش و هماهنگی جهت ایجاد فضای امن کاری.
   11. انجام هر گونه ماموریت یا بازرسی خاص که راساً توسط ریاست هیات عامل و یا دفتر مرکزی حراست وزارت صنایع و معادن محول نمایند.
   12. انجام کلیه امور مربوط به مواد ناریه شامل: صدور توصیه نامه ها ـ نظارت و کنترل فنی بر مصرف مواد ناریه ـ معرفی دست اندرکاران ـ استعلام های لازم جهت تعیین و یا تایید صلاحیت افراد مورد نظر و غیره.
   13. تهیه گزارش ادواری و موردی درارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق.
   14. اعلام نیازهای آموزشی پژوهشی، تدارکاتی و خدماتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه ای مدیریت حراست به مدیریت های ذیربط.
   15. انجام سایر موارد در ارتباط با فعالیتهای مربوطه.