سال جهش تولید
X
   
 
  • پرسشنامه
   عنوان: حمایت از برگزاری همایشها، نمایشگاه ها و .. در بخش معدن و صنایع معدنی
   کاربر: ?اربرناشناس   با شرکت در نظرسنجی ، ما را در ارائه بهتر خدمات یاری کنید.


   ردیف سوال
   1 * نحوه ارائه خدمت


   2 * شفاف بودن مراحل ارائه خدمت


   3 * نحوه برخورد مسئول خدمت


   4 * زمان پاسخگویی


   5 * رضایت کلی از خدمات دریافتی


   6 * رضایت کلی از نحوه تعامل با مسئول ارائه خدمت


   7 سایر نکات و پیشنهادات ( اعم از روش پیشنهادی نحوه تعامل با مسئول ارائه خدمت و ...)