سال جهش تولید
X
   
 
    • آغاز عملیات اجرایی طرح های جدید پتروشیمی و زیرساختی در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان - 30 بهمن 1399