سال جهش تولید
X
   
 
    • مراسم امضای تفاهم نامه ایجاد ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی بین وزیر نیرو و وزیر صنعت، معدن و تجارت 19 مهر 1400