سال جهش تولید
X
   
 
  • کلید واژه ها: ایمیدرو مناقصه -
   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
  • فراخوان 3 مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی در شرکت طلای زرشوران

   شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران آگهی 3 مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی را به فراخوان گذاشت.
   فراخوان 3 مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی در شرکت طلای زرشوران

   به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، شرکت طلای زرشوران در نظر دارد 3 مناقصه عمومی "خرید و تحویل یک ست لاینر فلزی آسیا به تعداد 2036 عدد"، "خرید و تحویل 8 هزار تن نمک بادامی" و "انجام خدمات حفاظت فیزیکی" را برگزار کند.

   مناقصه خرید و تحویل یک ست لاینر فلزی آسیا

   مناقصه خرید و تحویل یک ست لاینر فلزی آسیا به تعداد 2036 عدد

   از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه "خرید و تحویل یک ست لاینر فلزی آسیا به تعداد 2036 عدد" را دارند دعوت به عمل می‌آید، جهت دریافت اسناد مناقصه مربوطه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز چهارشنبه یکم تیرماه امسال مراجعه کنند. متقاضیان پیشنهاد‌های خود را باید حداکثر تا پایان وقت اداری 15 تیرماه در سامانه تدارکات الکترونیک به نشانی فوق بارگذاری کنند.

   زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی این مناقصه ساعت 10 روز دوشنبه 20 تیر خواهد بود.

   مناقصه خرید و تحویل 8 هزار تن نمک بادامی

   از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه " خرید و تحویل 8 هزار تن نمک بادامی " را دارند دعوت به عمل می‌آید، جهت دریافت اسناد مناقصه مربوطه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز چهارشنبه یکم تیرماه امسال مراجعه کنند. متقاضیان می‌بایست پیشنهاد‌های خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) 15 تیرماه در سامانه تدارکات الکترونیک به نشانی فوق بارگذاری کنند.

   زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی مناقصه فوق ساعت 12 روز دوشنبه 20 تیر خواهد بود.

   مناقصه "انجام خدمات حفاظت فیزیکی"

   از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه " خرید و تحویل 8 هزار تن نمک بادامی " را دارند دعوت به عمل می‌آید، جهت دریافت اسناد مناقصه مربوطه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز چهارشنبه یکم تیرماه امسال مراجعه کنند.

   متقاضی حضور در این مناقصه باید شرکت حقوقی و دارای برگه تاییده و مجوز فعالیت معتبر رتبه یک در امور خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا و گواهی نامه صلاحیت ایمنی معتبر پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

   متقاضیان می‌بایست پیشنهاد‌های خود را حداکثر تا پایان وقت اداری(ساعت 16) 15 تیرماه در سامانه تدارکات الکترونیک به نشانی فوق بارگذاری کنند.

   زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی نیز ساعت 14 روز دوشنبه 20 تیر خواهد بود.

   محل اجرای پروژه

   محل اجرای پروژه استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران است.

   ارسال دیدگاه
   آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.