سال جهش تولید
X
   
 
  • تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
  • فراخوان 2 مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی طلای زرشوران

   شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران آگهی 2 مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی را به فراخوان گذاشت.
   فراخوان 2 مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی طلای زرشوران

   به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، شرکت طلای زرشوران در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای "تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم" و آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی "انجام خدمات حفاظت فیزیکی" را برگزار کند.

   مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم
   از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه " مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم
   " را دارند دعوت به عمل می‌آید، جهت دریافت اسناد مناقصه مربوطه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز یکشنبه 9 مردادماه جاری امسال مراجعه کنند. متقاضیان پیشنهاد‌های خود را باید حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز یکشنبه 23 مردادماه در سامانه تدارکات الکترونیک به نشانی فوق بارگذاری کنند.
   زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی این مناقصه ساعت 13 روز دوشنبه 24 مردادماه امسال خواهد بود.

   مناقصه انجام خدمات حفاظت فیزیکی
   از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه " انجام خدمات حفاظت فیزیکی" را دارند دعوت به عمل می‌آید، جهت دریافت اسناد مناقصه مربوطه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز یکشنبه 9 مردادماه جاری امسال مراجعه کنند.
   متقاضیان ‌ شرکت در مناقصه باید شخصیت حقوقی و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور خدماتی مرتبط با موضوع مناقصه و گواهی نامه صلاحیت ایمنی معتبر پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.
   متقاضیان پیشنهاد‌های خود را باید حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز یکشنبه 23 مردادماه در سامانه تدارکات الکترونیک به نشانی فوق بارگذاری کنند.
   زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی این مناقصه ساعت 10 روز دوشنبه 24 مردادماه امسال خواهد بود.

   ارسال دیدگاه
   آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.