سال جهش تولید
X
   
 
  • درباره ایمیدرو
  • اسماعیل خرم
   اسماعیل خرم
   اسماعیل خرم
   مدیریت مالی
   khorram@imidro.gov.ir

   وظایف کلان و اساسی مدیریت مالی

   1. همکاری در تدوین مقاصد (ماموریت، چشم انداز و ارزشها)، اهداف و برنامه های استراتژیک، عملیاتی و سیاستهای سازمان
   2. تهیه، تدوین دستور العملهای مالی مورد نیاز سازمان، شرکتها و مجتمع ها و طرحها و نظارت بر اجرای آن.
   3. نظارت بر حسن اجرای دستور العملها و بیانیه ها و آیین نامه های مالی سازمان و واحدهای زیر مجموعه، و انجام عملیات مربوطه طبق اساسنامه و مصوبات هیات عامل سازمان.
   4. اطمینان از وجود تعادل بین منابع و مصارف سازمان (flow cash) و تهیه گزارشات تحلیلی ادواری در این خصوص.
   5. تخصیص اعتبار مصوب طرحها مطابق فرایند مربوطه با هماهنگی سایر واحدها و پرداخت به طرحها و واحدهای زیرمجموعه در چارچوب بودجه مصوب مشتمل بر هزینه های جاری ، پیمانکاران اصلی طرح، خرید دارائیهای سرمایه ای و سایر مخارج.
   6. تهیه و تسلیم اظهار نامه مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به معاملات سازمان و کلیه مجتمع های زیرمجموعه به صورت فصلی.

   7. نجام امور مربوط به مالیات شامل تهیه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سالانه در مدت مقرر، تهیه و تنظیم لیست مالیات های تکلیفی مربوطه و ارسال آن به اداره امور مالیاتی، پاسخگویی و تهیه مستندات مورد نیاز ممیزین مالیاتی در رسیدگی های سالانه.
   8. انجام امور مالی گشایش اعتبار اسنادی با هماهنگی و همکاری مدیریت های مرتبط.
   9. انجام اقدامات لازم در خصوص تهیه و ارائه مدارک مالی مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات ( ریالی، ارزی، اوراق مشارکت و .. ) با هماهنگی و همکاری مدیریت های مرتبط، اتخاذ رویه حسابداری مورد نیاز به منظور ثبت و ضبط گردش تسهیلات مذکور در دفاتر.

   10. تعیین مبالغ مربوطه به حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری از معادن مطابق با قوانین بودجه سنواتی، سایر مقررات مشمول سازمان و قراردادهای منعقده فی مابین، پیگیری وصول مطالبات و نحوه هزینه کرد آن وفق قوانین و مقررات مرتبط.

   11. اتخاذ تمهیدات لازم و همکاری و هماهنگی با مبادی ذیربط به منظور انجام امور مالی مربوط به فروش محصولات مجتمع های زیرمجموعه به صورت فروش در بورس کالای ایران، مزایده و سایر موارد، مطابق با آئین نامه معالمات سازمان و سایر قوانین و مقررات موضوعه مشمول، کنترل و پیگیری وضعیت فروش و تسویه معاملات، انجام ساز و کارهای مربوط به اخذ تضامین، تهیه مدراک استفاده از معافیت های صادراتی، صدور مجوز حمل محصولات و هماهنگی با مجتمع های عرضه کننده و انعکاس رویدادهای مذکور در دفاتر مطابق با استانداردهای حسابداری.

   12. پیگیری مطالبات سازمان از شرکتها، سازمان خصوصی سازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
   13. دریافت، کنترل و نگهداری اوراق و اسناد بهادار نظیر اوراق سهام ، اسناد مالکیت، سفته ها و ضمانتنامه ها.
   14. تهیه، تنظیم و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سازمان و مشاوران، وام کارکنان و پرداخت تنخواه گردانهای منابع انسانی و پشتیبانی و سایر هزینه های جاری سازمان.
   15. اخذ ضمانتنامه بانکی، کنترل و رسیدگی به وجوه پرداختی بابت قراردادهای منعقده داخلی و خارجی با پیمانکاران، مشاوران و سایر ارائه دهندگان خدمات و کنترل دریافت مفاصا حساب تامین اجتماعی و رعایت سایر قوانین بیمه ای.
   16. تدوین دستورالعمل انجام عملیات انبار گردانی سالانه مجتمع های زیر مجموعه، نظارت بر حسن اجرای آن و پیگیری گزارشات مربوطه .

   17. انجام عملیات انتقال رویدادهای مالی مجتمع های زیرمجموعه به صورت خلاصه اسناد حداقل پانزده روزه در دفاتر سازمان و کنترل صورت های مالی و پیگیری اخذ گزارش های حسابرسی ادواری از مجتمع ها در دوره های زمانی مشخص.

   18. انجام عملیات ثبت و نگهداری حساب های سازمان بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری با رعایت قوانین و مقررات ذیربط همچنین تهیه گزارشات مالی ( ترازنامه ، حساب سود و زیان و ... )

   19. تهیه صورتهای مالی جداگانه سازمان و کلیه مجتمع های زیرمجموعه، ثبت و بازبینی اسناد مربوط به حسابهای رابط سازمان با طرح های و مجتمع های زیرمجموعه و مغایرت گیری حسابها در مقاطع زمانی مشخص.

   20. تهیه صورت های مالی تلفیقی سازمان و شرکتهای زیرمجموعه طبق استاندارد حسابداری در مهلت مقرر با استفاده از گزارش ها و صورت های مالی دریافت شده از شرکت های زیرمجموعه و ارائه به سازمان حسابرسی و پیگیری دریافت گزارش حسابرسی سالیانه با هماهنگی مدیریت های مربوطه .

   21. ثبت و ضبط و نگهداری اطلاعات در سیستم اموال و کلیه امور جمع داری اموال از جمله نصب برچسب اموال.
   22. پاسخگویی به مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و تمرکز تلفیق وزارت دارایی و سازمان حسابرسی و پیگیری رفع و تعدیل بندهای گزارش حسابرسی به منظور ارائه در مجمع سازمان.

   23. دریافت تضامین و سایر مستندات اسناد مناقصه ، مزایده و فراخوان های جذب سرمایه گذار در پروژه ها، ثبت و ضبط تضامین مربوطه در دفاتر حسابداری.

   24. عضویت در کمیته های فنی و کارگروه های تخصصی حسب مورد و با دستور ریاست هیات عامل، مقام مافوق و یا سایر مراجع ذیصلاح.

   25. تهیه گزارش ادواری و موردی در ارتباط با عملکرد مدیریت به مقام مافوق.

   26. تهیه و تدوین گزارشات تخصصی مربوطه برای ذینفعان درون و برون سازمانی.

   27. ارسال گزارش عملکرد دوره ای اجرای برنامه های تحت کنترل و نظارت به همراه پیشنهادهای بهبود عملکرد به مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.

   28. اعلام نیازهای آموزشی، خدماتی، تدارکاتی، سخت افزاری و نرم افزاری، بودجه ای مدیریت تحت سرپرستی به مدیریت های ذیربط.

   29. پیشنهاد اهداف و برنامه های مربوط به آن مدیریت در راستای استراتژی های کلان سازمان.

   30. نظارت بر اجرای برنامه ها و اهداف کارشناسان زیرمجموعه مدیریت.
   31. انجام سایر موارد در ارتباط با فعالیت های مربوطه .
   * اطلاعات تماس:

   آدرس: تهران، بالاتر از میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خیابان سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39
   کد پستی : 1581614513
   تلفن : 88828314
   فکس : 88847692
   ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:30   *پست الکترونیک : khorram@imidro.gov.ir