سال جهش تولید
X
   
 
  • طرح ها و پروژه ها
  • طرح تجهیز معدن زغالسنگ بلوک 3 پرورده 4
   مشخصات پروژه
   مشخصات محصول
   منابع انسانی
   اطلاعات تخصصی
   نام طرح / پروژه :
   طرح تجهیز معدن زغالسنگ بلوک 3 پرورده 4
   ظرفیت کارخانه /پروژه :
   استخراج سالیانه حداقل 750 هزار تن زغال خام
   محل پروژه :
   جنوب غربی شهرستان طبس - منطقه معدنی پرورده
   طرح تجهیز معدن زغالسنگ بلوک 3 پرورده 4