سال جهش تولید
X
   
 
  • طرح ها و پروژه ها
  • طرح عناصر نادر خاکی - بخش اکتشاف
   مشخصات پروژه
   مشخصات محصول
   منابع انسانی
   اطلاعات تخصصی
   نام طرح / پروژه :
   طرح عناصر نادر خاکی - بخش اکتشاف
   ظرفیت کارخانه /پروژه :
   در مرحله اکتشاف
   محل پروژه :
   استان خراسان رضوی، مجتمع سنگ آهن سنگان - استان یزد،ساغند