سال جهش تولید
X
   
 
  • طرح ها و پروژه ها
  • طرح احداث کارخانجات فرآوری سرب و روی مهدی آباد
   مشخصات پروژه
   مشخصات محصول
   منابع انسانی
   نام طرح / پروژه :
   طرح احداث کارخانجات فرآوری سرب و روی مهدی آباد
   ظرفیت کارخانه /پروژه :
   800 هزار تن کنسانتره روی 35 درصد یا معادل آن و 80 هزار تن کنسانتره سرب - نقره
   محل پروژه :
   یزد - کیلومتر ۷۵ جاده مهریز - مجتمع معدنی سرب و روی مهدی آباد
   مشخصات مواد اولیه مورد نیاز :

   طرح احداث کارخانجات فرآوری سرب و روی مهدی آباد

   800 هزار تن کنسانتره روی 35 درصد یا معادل آن و 80 هزار تن کنسانتره سرب-نقره طی 3 فاز

   فاز اول: ظرفیت 2 میلیون تن خوراک و استحصال 200 هزار تن کنسانتره روی 35 درصد یا معادل آن
   فاز دوم: افزایش ظرفیت به 4 میلیون تن خوراک و استحصال 400 هزار تن کنسانتره روی 35 درصد یا معادل آن
   فاز سوم: تکمیل پروژه و دستیابی به ظرفیت 8 میلیون تن خوراک و استحصال 800 هزارتن کنسانتره روی 35 درصد یا معادل آن و 80 هزار تن کنستانتره سرب - نقره

   طرح احداث کارخانجات فرآوری سرب و روی مهدی آباد