سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث جاده های ارتباطی بین معادن و کارخانه طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حوزه مناقصه/مزایده : احداث جاده های ارتباطی بین معادن
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث جاده های ارتباطی بین معادن و کارخانه طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب
   واحد منتشر کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : آذربایجانشرقی – کیلومتر 25 جاده سراب – بستان آباد
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۲/۱۲/۲۸
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

    سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد اجرای پروژه های با مشخصات ذیل را با عنایت به مفاد مواد 4 ، 13 و 18 قانون برگزاری مناقصات و با دعوت از پیمانکاران واجد شرایط و پس از بررسی و ارزیابی کیفی آنان به مناقصه بگذارد. 

    
   1. کارفرما : سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
    
   2. دستگاه نظارت : مهندسین مشاور راه یاب کردستان به آدرس تهران – خ سید جمال الدین اسدآبادی – خ 13 پلاک 25 
    
   3. عنوان پروژه : احداث جاده های ارتباطی بین معادن و کارخانه طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب با قطعات به تفکیک زیر : 
    
   قطعه 1 : از معدن ارشتناب به سایت کارخانه به طول تقریبی 25 کیلومتر با برآورد هزینه اجرای کار حدود 60 میلیارد ریال و مدت زمان اجرای 24 ماه 
    
   قطعه 2: از معدن ارشتناب به سایت کارخانه به طول تقریبی 28 کیلومتر با برآورد هزینه اجرای کار حدود 35 میلیارد ریال و مدت زمان اجرای 24 ماه 
    
   قطعه 3 : از معدن رزگاه به سایت کارخانه به طول تقریبی 19 کیلومتر با برآورد هزینه اجرای کار حدود 37 میلیارد ریال و مدت زمان اجرای 24 ماه (‌هزینه اجرای کار بر اساس فهرست بهای رشته راه و باند سال 1388 می باشد ) 
    
   4. محل تامین اعتبار : اعتبار این پروژه از محل منابع داخلی و عمومی تامین می شود. 
    
   5. رشته و رتبه پیمانکار مورد نظر : پایه های 1و2و3 در رشته راه و ترابری 
    
   6. محل اجرا : استان آرذبایجان شرقی در محدوده جاده ارتباطی شهرهای بستان آباد و سراب 
    
   7. محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی : 1- تهران – خ سید جمال الدین اسدآبادی – خ 13 پلاک 25 مهندسین مشاور راه یاب کردستان و آدرس اینترنتی www.rahyabeng.ir 2 - آذربایجانشرقی – کیلومتر 25 جاده سراب – بستان آباد کد پستی 5474153439 – 30-2323526 -0431 همراه داشتن معرفی نامه کتبی و تصویر گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته و رتبه مورد نظر الزامی است . این آگهی در آدرس اینترنتی www.Apnp.ir و www.imidro.org نیز قابل مشاهده است. 
    
   8. مهلت ومحل تحویل اسناد تکمیل شده 14 روز بعد از انتشار آگهی نوبت دوم در ساعت اداری به آدرس آذربایجانشرقی – کیلومتر 25 جاده سراب – بستان آباد کد پستی 5474153439 – (آگهی نوبت دوم به فاصله 3 روز از آگهی نوبت اول می باشد) 
    
   شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط (بر اساس آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران در رشته راه و ترابری که دارای پایه متناسب با مبلغ برآورد مذکور هستند) می بایست درمهلت مقرر نسبت به تحویل اسناد دریافتی به همراه سایر مدارک شرکت شامل (رزومه ، اساسنامه ، روزنامه رسمی ، صلاحیت فنی تایید شده از معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته حمل و نقل ، لیست افراد تحصیل کرده شرکت ، لیست ماشین آلات ، لیست کارهای انجام شده ، حسن سابقه و فرم خود اظهاری) به آدرس ذکر شده در بالا اقدام نمایند . مدارک دریافت شده بررسی ومتعاقباً برای اخذ اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. هزینه انتشار آگهی به عده برنده نهایی مناقصه خواهد بود. 
    
   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث جاده های ارتباطی بین معادن و کارخانه طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب