سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای - خرید و تحویل 39،728 لیتر روغن و 5،000 کیلوگرم گریس مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای - خرید و تحویل 39،728 لیتر روغن و 5،000 کیلوگرم گریس مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : کارخانه طلای زرشوران
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   پیرو آگهی فراخوان مندرج در روزنامه‌های کار و کارگر مورخ 99.03.07 و همشهری مورخ 99.03.08 به منظور ایجاد فضای رقابتی بیشتر، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات، نسبت به تجدید فراخوان مذکور اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت‌های ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می‌باشند دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی مندرج در بند «1» مراجعه نمایند.

   1- نام و نشانی کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی: تهران، میدان ولیعصر (عج)، کوچه شقایق، پلاک 5 و 7
   2- محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران.

   3- موضوع مناقصه: خرید و تحویل 39،728 لیتر روغن و 5،000 کیلوگرم گریس مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.

   4- نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی
   5- مدت زمان اجرای پروژه: سه ماه کامل شمسی.

   6- گواهی نامه صلاحیت: متقاضی ‌می‌بایست؛
   - دارای توانایی مالی لازم و کافی و توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهدات (در صورت برنده شدن) باشد.
   - کلیه الزامات مراجع ذیصلاح در اجرای فعالیت های مرتبط با موضوع مناقصه را رعایت نمایند.
   - دارای تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه باشد.
   - دارا ی مجوزهای مربوطه از مراجع ذیصلاح باشد.
   - توانایی در تامین به موقع کالای موضوع مناقصه را داشته باشد.
   - دارای شخصیت حقوقی باشد.

   7- تامین مالی: از منابع داخلی شرکت

   8- مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت/ 50659 ﻫ مورخ 22/09/94 هیأت محترم وزیران به مبلغ 1،068،143،345 (یک میلیارد و شصت و هشت میلیون و یکصد و چهل و سه هزار و سیصد و چهل و پنج) ریال خواهد بود و تضمین ارائه شده می بایست برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.

   9- زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ 2000000 (دو میلیون ریال) به شماره حساب 5778857780 در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک ملت شعبه تکاب کد 11932 از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 99.05.13 با ارایه اصل فیش بانکی و معرفی‌نامه کتبی معتبر و مهر شرکت در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در تهران، میدان ولیعصر، کوچه شقایق، پلاک 5 و 7 شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران مراجعه نمایند.

   10- زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه مورخ 99.05.25 به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «1» تحویل نمایند.

   11- زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 99.05.27 در نشانی مندرج در بند «1».

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای - خرید و تحویل 39،728 لیتر روغن و 5،000 کیلوگرم گریس مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران