سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی فراخوان مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی طرح توانمندسازی بخش اکتشاف
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی فراخوان مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی طرح توانمندسازی بخش اکتشاف
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   ​سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طرح توانمند سازی بخش اکتشاف در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ، با موضوع «انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی طرح توانمندسازی بخش اکتشاف »را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

   لذا از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.com به شماره مناقصه ۲۰۹۹۰۰۳۰۰۷۰۰۰۰۹۵ مراجعه نمایند.

   1- نام و نشانی مناقصه گزار: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - طرح توانمندسازی بخش اکتشاف .

   اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران کدپستی: 14513-15816، -تلفن: 88829181

   2- شرایط متقاضی : دارا بودن گواهی صلاحیت خدمات عمومی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و گواهی تأیید صلاحیت ایمنی معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

   3- موضوع مناقصه: انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی

   4- مدت اجرای کار: یک سال شمسی

   5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از پایان تحویل پیشنهادها

   6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : فیش واریز نقدی و یا یک فقره ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ 000/000/910 ریال که طبق آیین نامه معاملات دولتی و توسط یکی از بانک‌های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ پایان پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید باشد (ضمانت نامه باید دارای شماره سپام بوده و هیچگونه شرطی از سوی بانک نباید در ضمانت نامه درج گردد) .

   7- محل و مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه: از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 21/08/1399 ساعت 14.30 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir در دسترس خواهد بود.

   8- محل و مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: پایان وقت اداری (ساعت14:30) روز دوشنبه مورخ 3/09/1399 از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir ، اسناد مناقصه را پس از اخذ مهر و امضاء الکترونیکی از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) ، بار گذاری گردد و فقط پاکت الف علاوه بر بارگذاری در سامانه به صورت فیزیک به صورت مهر و موم شده به آدرس مناقصه گزار (مندرج در بند ۱) تحویل گردد.

   کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها، طبق بخشنامه ­ی شماره 140936/11مورخ 11/05/1399مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی مهر و امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند، لذا در جلسات کمیسیون معاملات اعتبار سنجی مهر و امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز از طریق سامانه صورت می­پذیرد.

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

   طرح توانمند سازی بخش اکتشاف

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهی فراخوان مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی طرح توانمندسازی بخش اکتشاف