سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی تجدید دوم فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی تجدید دوم فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : منطقه ویژه اقتصادی کاشان
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طرح منطقه ویژه اقتصادی کاشان در نظر دارد تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده، با موضوع انجام امور خدمات حراست و حفاظت فیزیکی طرح منطقه ویژه اقتصادی کاشان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

   لذا از واجدین شرایط دارای پروانه فعالیت معتبر با رتبه حداقل (3) از مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا وگواهینامه معتبر صلاحیت ایمنی پیمانکار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.com به شماره مناقصه ۲۰۹۹۰۰۳۰۰۷۰۰۰۰۹۴ مراجعه نمایند.

   1- نام و نشانی مناقصه گزار: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - طرح منطقه ویژه اقتصادی کاشان

   اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران کدپستی: 14513-15816، -تلفن: 02188807419

   2- شرایط متقاضی : دارای پروانه فعالیت معتبر با رتبه حداقل (3) از مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا وگواهینامه معتبر صلاحیت ایمنی پیمانکار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

   3- موضوع مناقصه: عبارت است از انجام امور خدمات حراست و حفاظت فیزیکی از کلیه اموال منقول، غیرمنقول، کنترل ورود و خروج و حفاظت از اراضی، محوطه، فنس و دیوار پیرامونی، تأسیسات، یک حلقه چاه و سایر مستحدثاتی که در محدوده فنس‌کشی در طی دوره قرارداد در سایت منطقه ویژه اقتصادی کاشان احداث می‌شود به همراه گشت نقلیه موتوری و خودرو به صورت 24 ساعت شبانه روزی.

   4- مدت اجرای کار: یک سال شمسی

   5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از پایان تحویل پیشنهادها

   6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 870.000.000 ریال که توسط یکی از بانک‌های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ پایان پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید باشد (ضمانت نامه باید دارای شماره سپام بوده و هیچگونه شرطی از سوی بانک نباید در ضمانت نامه درج گردد) و یا فیش واریز نقدی

   7- محل و مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه: از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 18/08/1399 ساعت 14:30 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir در دسترس خواهد بود.

   8- محل و مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: پایان وقت اداری (ساعت14:30) روز سه شنبه مورخ 04/09/1399 از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir ، و اصل فیزیک پاکت "الف" در اسناد مناقصه پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس مناقصه گزار (مندرج در بند ۱) تحویل گردد.

   کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

   طرح منطقه ویژه اقتصادی کاشان

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهی تجدید دوم فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده