سال جهش تولید
X
   
 
  • آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای - خرید یک دستگاه تجهیزات شبکه( STORAGE)
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای - خرید یک دستگاه تجهیزات شبکه( STORAGE)
   واحد منتشر کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به آدرس تهران،خیابان سپهبد قر­نی، نرسیده به خیابان سمیه، نبش خیابان شریف، پلاک 39
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید یک دستگاه تجهیزات شبکه (STORAGE) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

   لذا از واجدین شرایطی که دارای رتبه یک یا دو شورای عالی انفورماتیک در زمینه تولید و ارائه رایانه های غیر Mainm frame می باشند دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.com به شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۰۳۰۰۷۰۰۰۱۰۷ مراجعه نمایند.

   1- نام و نشانی مناقصه گزار: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

   اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خ سمیه، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران کدپستی: 14513-15816، -تلفن: 02188807419

   2- شرایط متقاضی : دارای رتبه یک یا دو شورای عالی انفورماتیک در زمینه تولید و ارائه رایانه های غیر Mainm frame

   3- موضوع مناقصه: عبارت است از خرید یک دستگاه تجهیزات شبکه( STORAGE)

   4- مدت اجرای کار: دو ماه

   5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از پایان تحویل پیشنهادها

   6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 450,000,000 ریال که توسط یکی از بانک‌های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ پایان تحویل پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید باشد (ضمانت نامه باید دارای شماره سپام بوده و هیچگونه شرطی از سوی بانک نباید در ضمانت نامه درج گردد) و یا فیش واریز نقدی

   7- محل و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99.09.05 ساعت 14:30 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرسwww.setadiran.ir در دسترس خواهد بود.

   8- محل و مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99.09.17 از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرسwww.setadiran.ir، و صرفاً فیزیک پاکت الف پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) به آدرس مناقصه گزار (مندرج در بند ۱) تحویل گردد.

   زمان گشایش پاکت­ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99.09.18 در محل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به آدرس تهران،خیابان سپهبد قر­نی، نرسیده به خیابان سمیه، نبش خیابان شریف، پلاک 39

   کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت‌ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای - خرید یک دستگاه تجهیزات شبکه( STORAGE)