سال جهش تولید
X
   
 
  • "تمــدیــد" مهلت دریافت اسناد مناقصــه عمومی دو مرحلـــه ای جهت واگذاری عملیات خردایــش، دانه بنــدی و پر عیار سازیسنگ آهن در معدن شماره 2 مجتمع سنگ آهــن سیرجان
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : "تمــدیــد" مهلت دریافت اسناد مناقصــه عمومی دو مرحلـــه ای جهت واگذاری عملیات خردایــش، دانه بنــدی و پر عیار سازیسنگ آهن در معدن شماره 2 مجتمع سنگ آهــن سیرجان
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : سنگ آهــن سیرجان
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۳/۰۹/۱۹
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   مناقصــه عمومی دو مرحلـــه ای

   جهت واگذاری عملیات خردایــش، دانه بنــدی و پر عیار سازی
   سنگ آهن در معدن شماره 2 مجتمع سنگ آهــن سیرجان
   به شماره: 4-8/93ت
   پیرو آگهی فراخوان مندرج در روزنامه های 19دی وصمت مورخ1/09/1393 و2/09/1393 ، نظر باینکه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در راستای توسعه معادن و صنایع معدنی، در نظر دارد عملیات خردایش، دانه بندی و پر عیار سازی سنگ آهن معدن شماره 2 مجتمع سنگ آهن سیرجان را به منظور تولید سالانه دومیلیون تن محصول سنگ آهن دانه بندی شده با ابعاد (10-0 میلی متر و 30-10 میلیمتر) به مدت 4 سال، جمعاً به میزان 8 میلیون تن محصول با عیار 60%، به اشخاص حقوقی که دارای حداقل رتبه دو کاوشهای زمینی یا صنعت و معدن می باشند و از تخصص و توانمندی فنی و مالی لازم در این زمینه برخوردار هستند واگذار نماید، با توجه به استقبال و درخواست متقاضیان مبنی بر تمدید مهلت دریافت اسناد مناقصه ، از کلیه متقاضیان ذیصلاح که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارنددرخواست می نماید، جهت اگاهی و دریافت اسناد مربوط به شرایط شرکت در مناقصه، پس از واریز مبلغ ده میلیون ریال به شماره حساب 0108257130004 نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد 0137 به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، با در دست داشتن اصل فیش واریزی و همچنین معرفینامه کتبی از تاریخ درج آگهی به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان مراجعه نمایند.
   نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: چک تضمین شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ یکهزارو پانصد میلیون ریال
   محل دریافت و تحویل اسناد: دبیرخانه کمیسیون معاملات، واقع در تهران، میدان فردوسی، خیابان قرنی ، نبش کوچه شریف، پلاک39 - طبقه یازدهم، دبیرخانه کمیسیون معاملات
   زمان دریافت اسناد: ازروز شنبه 15 آذرماه لغایت پایان وقت اداری ( ساعت 16) چهارشنبه 19 آذرماه" تمدید گردید"
   زمان تحویل و عودت اسناد:پایان وقت اداری ( ساعت 16) شنبه 6 دی ماه" تمدید گردید"
   محل و تاریخ گشایش پاکات الف و ب:ساعت 9 صبح روز یکشنبه 7 دی ماه در سالن جلسات سازمان توسعه واقع در طبقه دوم
   مدت اعتبار پیشنهاد: سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد و قابل تمدید برای دوره سه ماهه بعدی می باشد ( جمعاً شش ماه)
   توضیح: به منظور ایجاد و بسط فضای رقابت، سازمان توسعه از پذیرش پیشنهاد متقاضیانی که در زمان اجرای این مناقصه، دارای دو قرارداد در حال اجرا با سازمان باشند معذور خواهد بود. بدیهی است که از خدمات و همکاری ایشان در فرصتهای آتی استفاده خواهد شد.
   حقوق کلیه متقاضیانی که قبلاً پیرو آگهی فراخوان نسبت به دریافت اسناد اقدام نموده اند محفوظ می باشد.

    

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : "تمــدیــد" مهلت دریافت اسناد مناقصــه عمومی دو مرحلـــه ای جهت واگذاری عملیات خردایــش، دانه بنــدی و پر عیار سازیسنگ آهن در معدن شماره 2 مجتمع سنگ آهــن سیرجان