سال جهش تولید
X
   
 
  • "تمــدیــد" مهلت دریافت اسناد آگهی فراخــوان مناقصــه عمــومی دو مرحلـــه ای جهت واگــذاری عملیــات استــخراج و باطله بــرداری سنگ آهــن در معــدن شمـاره 2 مجتمع سنگ آهن سیرجــان
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : "تمــدیــد" مهلت دریافت اسناد آگهی فراخــوان مناقصــه عمــومی دو مرحلـــه ای جهت واگــذاری عملیــات استــخراج و باطله بــرداری سنگ آهــن در معــدن شمـاره 2 مجتمع سنگ آهن سیرجــان
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : سنگ آهــن سیرجان
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

    

   آگهی فراخــوان مناقصــه عمــومی دو مرحلـــه ای
   جهت واگــذاری عملیــات استــخراج و باطله بــرداری
   سنگ آهــن در معــدن شمـاره 2 مجتمع سنگ آهن سیرجــان
   به شمــاره: 3-8/93 ت
   پیرو آگهی فراخوان مندرج در روزنامه های عصر آزادی و دنیای اقتصاد مورخ1/09/1393 و2/09/1393                    سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در راستای توسعه معادن و صنایع معدنی، در نظر دارد عملیات آماده سازی، استخراج  و حمل 000ر400ر20 متر مکعب باطله و سنگ آهن معدن شماره 2 مجتمع سنگ آهن سیرجان را طی مدت 3 سال، طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به اشخاص حقوقی که دارای رتبه یک کاوشهای زمینی یا رتبه یک راه و ترابری بوده و از تخصص و توانمندی فنی و مالی و تجهیزات و ماشین آلات لازم در این زمینه برخوردار می باشند واگذار نماید. با توجه به استقبال و درخواست متقاضیان مبنی بر تمدید مهلت دریافت اسناد مناقصه از کلیه متقاضیان ذیصلاح که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارنددرخواست می نماید، جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوط به شرایط شرکت در مناقصه، پس از واریز مبلغ ده میلیون ریال به شماره حساب 0108257130004 نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد 0137 به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، با در دست داشتن اصل فیش واریزی و همچنین معرفینامه کتبی از تاریخ درج آگهی به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان مراجعه نمایند.
   نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: چک تضمین شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ سه میلیارد و ششصد و چهل و دو میلیون ریال (000ر000ر642ر3 ریال)
   محل دریافت و تحویل اسناد: دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در تهران، میدان فردوسی، خیابان قر نی ، نبش کوچه شریف، پلاک39 - طبقه یازدهم، دبیرخانه کمیسیون معاملات
   زمان دریافت اسناد: ازروز شنبه 15 آذرماه لغایت پایان وقت اداری ( ساعت 16) چهارشنبه 19 آذرماه" تمدید گردید"
   زمان تحویل و عودت اسناد: پایان وقت اداری ( ساعت 16) شنبه 6 دی ماه" تمدید گردید"
   محل و تاریخ گشایش پاکات الف و ب: ساعت 11 صبح روزیکشنبه 7 دی ماه در سالن جلسات واقع در طبقه دوم سازمان توسعه
   مدت اعتبار پیشنهاد: سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد و قابل تمدید برای دوره سه ماهه بعدی می باشد ( جمعاً شش ماه)
   توضیح: به منظور ایجاد و بسط فضای رقابت، سازمان توسعه از پذیرش پیشنهاد متقاضیانی که در زمان اجرای این مناقصه، دارای دو قرارداد در حال اجرا با سازمان باشند معذور خواهد بود. بدیهی است که از خدمات و همکاری ایشان در فرصتهای آتی استفاده خواهد شد.

   حقوق کلیه متقاضیانی که قبلاً پیرو آگهی فراخوان نسبت به دریافت اسناد اقدام نموده اند محفوظ می باشد

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : "تمــدیــد" مهلت دریافت اسناد آگهی فراخــوان مناقصــه عمــومی دو مرحلـــه ای جهت واگــذاری عملیــات استــخراج و باطله بــرداری سنگ آهــن در معــدن شمـاره 2 مجتمع سنگ آهن سیرجــان