سال جهش تولید
X
   
 
  • ارائه خدمات حمل و نقل پرسنل شاغل در سایت مجتمع سنگ آهن سیرجان
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : ارائه خدمات حمل و نقل پرسنل شاغل در سایت مجتمع سنگ آهن سیرجان
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : کرمان، سیرجان، کیلومتر جاده 50 شیراز، بعد از پاسگاه خیرآباد، مجتمع سنگ آهن سیرجان
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :

   تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (بار دوم)

   پیرو تجدید فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات حمل و نقل پرسنل مجتمع سنگ آهن سیرجان، در روزنامه های عصر ایرانیان مورخ 13/10/1393 و گسترش صنعت مورخ 14/10/1393، بدینوسیله از کلیه اشخاص واجد صلاحیت دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مراجعه نمایند.

   1-    نام و نشانی کارفرما:  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع سنگ آهن سیرجان) به نشانی: تهران ـ  میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی ـ نبش کوچه شریف ـ پ 39 .
   2-    محل اجرای پروژه: کرمان، سیرجان، کیلومتر جاده 50 شیراز، بعد از پاسگاه خیرآباد، مجتمع سنگ آهن سیرجان
   3-    موضوع مناقصه: ارائه خدمات حمل و نقل پرسنل شاغل در سایت مجتمع سنگ آهن سیرجان طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.
    4- گواهی نامه صلاحیت: متقاضی می‌بایست دارای گواهی تأیید صلاحیت از سازمان کار و امور اجتماعی باشد.
   5- سپرده مناقصه: یک فقره سپرده به مبلغ دویست و شصت و چهار میلیون ریال  به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ پایان پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.
   لذا از اشخاصی که دارای فعالیت ها و تخصص های مرتبط با امر فوق بوده و مایل به شرکت در مناقصه هستند دعوت  می شود برای آگاهی و دریافت اسناد مربوط به شرایط شرکت در مناقصه پس از واریز مبلغ  دویبست هزار ریال به شماره حساب 0108257130004 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد 0137 از تاریخ این آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16)  روز شنبه مورخ 18/11/1393 با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پ 39 طبقه یازده مراجعه نمایند. ضمناً تاریخ تحویل پاکات به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان توسعه پایان وقت اداری(ساعت 12)  روز پنجشنبه مورخ 30/11/1393 وهمچنین تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 9 روز شنبه مورخ 02/12/1393 می باشد. یادآور
    می گردد هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
                       مجتمع سنگ آهن سیرجان

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : ارائه خدمات حمل و نقل پرسنل شاغل در سایت مجتمع سنگ آهن سیرجان