سال جهش تولید
X
   
 
  • «تجدید فراخـوان مناقصـه عمومی یک مرحلـه ای خرید آمبولانـس» خرید ده دستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف کلاس A مجهز به تجهیزات کامل پزشکی جهت استقرار در طرح ها و مجتمع های زیرمجموعه سازمان
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : «تجدید فراخـوان مناقصـه عمومی یک مرحلـه ای خرید آمبولانـس» خرید ده دستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف کلاس A مجهز به تجهیزات کامل پزشکی جهت استقرار در طرح ها و مجتمع های زیرمجموعه سازمان
   واحد منتشر کننده : ایمیدرو
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تهران، ایمیدرو
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : ستاد ایمیدرو
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات :


   پیرو آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای در روزنامه های عصر ایرانیان و دنیای اقتصاد مورخ 29/10/1393 و                      30 /10/1393، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظردارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انتشار در جراید کثیرالانتشار با شماره فراخوان 200933007000001 نسبت به خرید 10 دستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف کلاس A  مجهز به تجهیزات کامل پزشکی اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www. Setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا از کلیه شرکت‌های ذیصلاح در این زمینه کهدارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند، دعوت به عمل می آید در زمان مقرربرای دریافت اسناد به سایت مذکور مراجعه نمایند.
   1- نـام و نشانـی کارفرمـا: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی: تهران ـ میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی ـ نبش کوچه شریف ـ پ 39 .
   2- مـوضـوع مناقصـه: خرید ده دستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف کلاس A  مجهز به تجهیزات کامل پزشکی جهت استقرار در طرح ها و مجتمع های زیرمجموعه سازمان.
   3- گواهـی نامه صلاحیـت: متقاضی می‌بایست دارای گواهی تأیید استاندارد و اورژانس کشور  و مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت  باشد.
   4- سپـرده مناقصـه:یک فقره سپرده به مبلغ یک میلیارد ریال (1000000000 ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ پایان پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.
   لذا اشخاص واجد صلاحیت که مایل به شرکت در مناقصه هستند موظفند نسبت به واریز مبلغ 2000000 ریال (دو میلیون ریال) به شماره حساب 0108257130004 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد 0137 اقدام نموده و اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر خود را  به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پ 39 طبقه یازدهتحویل نمایند. بدیهی است از پذیرفتن پیشنهادات متقاضیانی که نسبت به واریز مبلغ مذکور طی مدت مقرر اقدام ننموده باشند معذور خواهیم بود.
   5- زمـان دریافـت اسنـاد: از روز چهارشنبه مورخ 20/12/1393 تاپایان وقت اداری (16) روز چهارشنبه مورخ 27/12/1393.
   6- زمـان تحویـل اسنـاد: پایان وقت اداری (16) روز چهار شنبه مورخ 19/01/1394
   7- محـل و تاریـخ بازگشـایی پاکـات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 22/01/1394 سالن جلسات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران واقع در طبقه دوم.
   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
    

   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : «تجدید فراخـوان مناقصـه عمومی یک مرحلـه ای خرید آمبولانـس»            خرید ده دستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف کلاس A مجهز به تجهیزات کامل پزشکی جهت استقرار در طرح ها و مجتمع های زیرمجموعه سازمان