•    
    • آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ - 08:22:22
     نماد شرکت نام شرکت تعداد سهام ارزش هر سهم درصد تغییر
     ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 0 2,641 1.82 کاهش
     ساراب سیمان‌ داراب‌ 0 1,083 1.4 افزایش
     ساربیل سیمان آرتا اردبیل 0 15,705 5 کاهش
     سدشت صنایع سیمان دشتستان 0 2,577 4.66 کاهش
     سفارس سیمان فارس و خوزستان 0 1,339 5.1 افزایش
     سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 0 3,921 3.99 کاهش

سازمـان توسعـه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • تهران،خیابان سپهبد قرنی،شماره 39
 • 021-88829181
  info@imidro.gov.ir