سال جهش تولید
X
   
 
    • چشم انداز

      چشم­ انداز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو):

      ایمیدرو به عنوان سازمان تخصصی و توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی تا افق 1406، با تکمیل زنجیره تامین و ارزش بخش معدن و صنایع معدنی مبتنی بر اصول توسعه پایدار و توسعه فناوری، به دنبال ثروت‌افزایی ملی است.