سال جهش تولید
X
   
 
    • ماموریت

      مأموریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو):

      بسترساز و تسهیل‌گر توسعه پایدار و تولید رقابت‌پذیر زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی کشور