سال جهش تولید
X
   
 
    • موثقی نیا در بازدید از فولاد مبارکه:ابر پروژه نورد گرم ۲ از طرح های بزرگ ملی است/ 1402.05.25